Articles by Pekka Ollonqvist

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6731. Tutkimusartikkeli
Pekka Ollonqvist, Veli-Pekka Heikkinen. (1996). Metsänomistajien puukaupallinen toiminta. Metsätieteen aikakauskirja 4/1996: 359-372. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli id 6731. https://doi.org/10.14214/ma.6731

Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien toimintaa puukaupassa ja puuntarjonnan sopeutusta kantohintojen muutoksiin. Puunmyyjät ryhmiteltiin puukauppaan liittyvien tavoitteiden ja puukaupallisen informaation käytön perusteella. Tavoitteet jaettiin metsänhoidollisiin ja hakkuutulotavoitteisiin sekä puukaupallisiin huippuhintatavoitteisiin. Informaatiopalvelujen käyttö jaettiin itselliseen toimintaan, yhdistys- tai ostajaorientoitumiseen. Huippuhintoja tavoittelevat hankkivat aktiivisesti markkinainformaatiota, reagoivat myyntihetken kantohintaan ja saivat mäntytukkipuun kaupassa muita metsänomistajia korkeammat kantohinnat. Muut metsänomistajat sopeuttivat puuntarjontaa varsinaisen myyntihetken kantohinnan sijasta edellisen neljännesvuosijakson hintamuutoksiin perustuen. Metsänhoitoyhdistyksen informaatiopalveluja käyttäneillä havaittiin muita korkeampia kantohintoja, mikäli myynnin tavoitteena eivät olleet huippuhinnat. Ostajien informaatiopalvelujen käyttöön orientoituneilla puunmyyjillä keskimääräiset kantohinnat jäivät alhaisiksi.

 • Ollonqvist, ORCID ID:E-mail pekka.ollonqvist@metla.fi (email)
 • Heikkinen, ORCID ID:

Tieteen tori

Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

artikkeli id 6465. Tieteen tori – Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Juhani Marttila, Pekka Ollonqvist. (2012). Kuluttaja-arvostusten vaikutukset suomalaisen puurakentamisen kilpailukykyyn Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6465. https://doi.org/10.14214/ma.6465
 • Marttila, ORCID ID:E-mail juhani.marttila@metla.fi (email)
 • Ollonqvist, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 6705. Tieteen tori
Jari Viitanen, Pekka Ollonqvist. (2007). Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6705. https://doi.org/10.14214/ma.6705
 • Viitanen, ORCID ID:E-mail jari.viitanen@metla.fi (email)
 • Ollonqvist, ORCID ID:
artikkeli id 6239. Tieteen tori
Veli-Pekka Järveläinen, Pekka Ollonqvist, Matti Ryhänen, Matti Ylätalo. (1997). Metsä maatilataloudessa – yhteissuunnittelun ongelmia ja haasteita. Metsätieteen aikakauskirja 4/1997: 525-536. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli id 6239. https://doi.org/10.14214/ma.6239
 • Järveläinen, ORCID ID:
 • Ollonqvist, ORCID ID:
 • Ryhänen, ORCID ID:
 • Ylätalo, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 6902. Kirjallisuutta
Pekka Ollonqvist. (2014). Valtakunnan metsien inventointi metsäpolitiikan taustavalmistelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6902. https://doi.org/10.14214/ma.6902
 • Ollonqvist, ORCID ID:E-mail pekka.ollonqvist@metla.fi (email)
artikkeli id 6862. Kirjallisuutta
Pekka Ollonqvist. (1999). Metsäpolitiikan keskitetyn asiantuntijavallan puolustus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3 artikkeli id 6862. https://doi.org/10.14214/ma.6862
 • Ollonqvist, ORCID ID:E-mail pekka.ollonqvist@metla.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 6375. Puheenvuoro
Lauri Hetemäki, Jari Kuuluvainen, Pekka Ollonqvist, Olli Tahvonen. (1997). Selvitäänkö työttömyydestä investoimalla metsäteollisuuteen? Metsätieteen aikakauskirja 1/1997: 149-156. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli id 6375. https://doi.org/10.14214/ma.6375
 • Hetemäki, ORCID ID:E-mail lauri.hetemaki@metla.fi (email)
 • Kuuluvainen, ORCID ID:
 • Ollonqvist, ORCID ID:
 • Tahvonen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit