Articles by Tapani Tasanen

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6939. Tutkimusartikkeli
Jussi Laurila, Tapani Tasanen, Risto Lauhanen. (2010). Metsäenergiapotentiaali ja energiapuun korjuun resurssitarpeet Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6939. https://doi.org/10.14214/ma.6939

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalue käsittää Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat sekä kolme kuntaa (Isokyrö, Laihia & Vähäkyrö) Pohjanmaan maakunnasta. Alueen teknis-taloudelliseksi metsäenergiapotentiaaliksi laskettiin 1,6 TWh/v. Mikäli myös männyn kannot hyödynnettäisiin energiakäyttöön, niin alueen teknis-taloudellinen potentiaali olisi jopa 2,7 TWh/v. Alueen vuotuisen teknis-taloudellisen metsäenergiapotentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvittaisiin paljon energiapuun korjuukalustoa ja kuljettajia. Eniten resursseja tarvittaisiin ensiharvennusten integroituun aines- ja energiapuun korjuuseen. Toiseksi eniten resursseja tarvittaisiin nuoren metsän hoitokohteiden energiapuun korjuuseen. Kaiken kaikkiaan koneita tarvittaisiin 185 kpl/v ja niihin kuljettajia kaksinkertainen määrä. Metsäenergiapotentiaalit laskettiin Metsäntutkimuslaitoksen tuottamasta valtakunnan metsien inventointiaineistosta (VMI10) kuntakohtaisesti Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialueelle. Lisäksi laskelmissa hyödynnettiin alan kirjallisuutta sekä metsäenergia-alan organisaatioiden keräämiä aineistoja. Tutkimuksessa käytetty laskentatapa palvelee käytännön tarpeita ja malli soveltuu myös muille metsäkeskusalueille. Alueellisten metsäenergiavarojen tunteminen edistää maamme metsien ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää käyttöä.

 • Laurila, ORCID ID:E-mail jussi.laurila@seamk.fi (email)
 • Tasanen, ORCID ID:
 • Lauhanen, ORCID ID:

Tieteen tori

Ilmastonmuutos ja kasvunvaihtelu

artikkeli id 6293. Tieteen tori – Ilmastonmuutos ja kasvunvaihtelu
Tapani Tasanen. (1996). Metsänrajan ja sen tutkimuksen kehitysnäkymiä. Metsätieteen aikakauskirja 3/1996: 290-295. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 3 artikkeli id 6293. https://doi.org/10.14214/ma.6293
 • Tasanen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 5745. Tieteen tori
Tapani Tasanen, Risto Lauhanen, Jussi Laurila, Tiina Sauvula-Seppälä. (2010). Ammattikorkeakoulut metsäenergiatutkijoina. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli id 5745. https://doi.org/10.14214/ma.5745
 • Tasanen, ORCID ID:E-mail tapani.tasanen@seamk.fi (email)
 • Lauhanen, ORCID ID:
 • Laurila, ORCID ID:
 • Sauvula-Seppälä, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 5939. Kirjallisuutta
Voitto Koskenmäki, Tapani Tasanen. (2011). Kylmä kyyti traktorilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 1 artikkeli id 5939. https://doi.org/10.14214/ma.5939
 • Koskenmäki, ORCID ID:E-mail tapani.tasanen@seamk.fi (email)
 • Tasanen, ORCID ID:
artikkeli id 6344. Kirjallisuutta
Tapani Tasanen. (2009). Suomen Metsätieteellisen Seuran satavuotisjuhlakirja. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 4 artikkeli id 6344. https://doi.org/10.14214/ma.6344
 • Tasanen, ORCID ID:E-mail tapani.tasanen@seamk.fi (email)
artikkeli id 6875. Kirjallisuutta
Tapani Tasanen. (2002). Vuoristometsien metsänrajat. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2 artikkeli id 6875. https://doi.org/10.14214/ma.6875
 • Tasanen, ORCID ID:E-mail tapani.tasanen@seamk.fi (email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit