Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1

Päätoimittajalta

artikkeli id 5846. Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2012). Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja arvioitu korkeatasoisiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5846. https://doi.org/10.14214/ma.5846
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 5847. Tutkimusartikkeli
Mervi Kasanen, Hannu I. Heikkinen. (2012). Kolme näkökulmaa pohjoispohjanmaalaisten metsänomistajien valintoihin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5847. https://doi.org/10.14214/ma.5847

Tässä ympäristöantropologisessa tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien perusteluita ja käsityksiä metsänhoidon vaiheista haastattelemalla 24 henkilöä (39 haastattelukertaa), jotka omistavat metsää Pohjois-Pohjanmaalla. Laadullisen aineiston avulla selvitettiin tasaikäisen ja eri-ikäisen metsän kasvatukseen liittyvää päättelyä. Metsänomistajien käsityksiä verrattiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksiin. Aineistona olivat myös neljän eri puolilla Suomea tapahtuneen metsänuudistamista ja hakkuita koskeneen oikeustapauksen asiakirja-aineistot vuosilta 2004–2008.

Analyysissä hyödynnettiin kolmea näkökulmaa: poliittista ekologiaa, kognitiivista antropologiaa ja toimijaverkkoteoriaa. Poliittisen ekologian näkökulmassa metsänomistajien käsityksiä tarkasteltiin osana Suomen metsätalouden ja metsäkeskustelun kehitystä. Kognitiivisen antropologian kulttuuristen mallien käsitettä soveltaen haastateltavien päättelystä koostettiin kaksi yleistävää ajattelumallia: vakiintuneen metsänhoidon malli ja vaihtoehtoisen metsänhoidon malli, jossa painottui metsänhoitomenetelmien joustava yhdisteleminen tarpeen mukaan. Toimijaverkkoteoria jäsensi oikeustapausaineistoja, joissa tiivistyivät kulttuurisissa malleissa esiintyneet käsitykset metsänhoidosta. Vakiintuneen metsänhoidon malli mukaili Hyvän metsänhoidon suosituksissa esitettyä linjaa. Vaihtoehtoisen metsänhoidon malli erosi suosituksista, mutta vain osittain. Esitetyn kritiikin pohjalta metsähallinnoinnissa olisi huomioitava metsänomistajien vaihtelevat käsitykset, toimintansa perustelut ja tarpeet entistä monipuolisemmin.

 • Kasanen, ORCID ID:E-mail mervi.kasanen@oulu.fi (email)
 • Heikkinen, ORCID ID:

Tieteen tori

artikkeli id 5849. Tieteen tori
Annika Kangas, Antti Mäkinen. (2012). Metsävaratiedon elinkaari. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5849. https://doi.org/10.14214/ma.5849
 • Kangas, ORCID ID:E-mail annika.kangas@helsinki.fi (email)
 • Mäkinen, ORCID ID:
artikkeli id 5848. Tieteen tori
Matti Koivula, Erkki Hallman, Jari Kouki, Timo Kuuluvainen, Juha Siitonen, Sauli Valkonen. (2012). Luonnonmetsän inspiroimaa metsänhoitoa tutkitaan aluetason koejärjestelyllä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5848. https://doi.org/10.14214/ma.5848
 • Koivula, ORCID ID:E-mail matti.koivula@metla.fi (email)
 • Hallman, ORCID ID:
 • Kouki, ORCID ID:
 • Kuuluvainen, ORCID ID:
 • Siitonen, ORCID ID:
 • Valkonen, ORCID ID:

Kirjallisuutta

artikkeli id 5854. Kirjallisuutta
Juha Siitonen, Seppo Nevalainen. (2012). Tiivis kuvaopas metsätuhojen tunnistamisen avuksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5854. https://doi.org/10.14214/ma.5854
 • Siitonen, ORCID ID:E-mail juha.siitonen@metla.fi (email)
 • Nevalainen, ORCID ID:
artikkeli id 5853. Kirjallisuutta
Pekka T. Rajala. (2012). Painavaa asiaa puutavaran kuljetuksesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5853. https://doi.org/10.14214/ma.5853
 • Rajala, ORCID ID:E-mail pekka.t.rajala@storaenso.com (email)
artikkeli id 5852. Kirjallisuutta
Heikki Lindroos. (2012). "Metsäherrojen" kanssa marjassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5852. https://doi.org/10.14214/ma.5852
 • Lindroos, ORCID ID:E-mail h.lindroos@pp.inet.fi (email)
artikkeli id 5851. Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2012). Ympäristöopas valtion vai peräti valtakunnan metsien vastuulliselle hoidolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5851. https://doi.org/10.14214/ma.5851
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail juhani.paivanen@netsonic.fi (email)

Puheenvuoro

artikkeli id 5850. Puheenvuoro
Esa-Jussi Viitala. (2012). Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhentuminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5850. https://doi.org/10.14214/ma.5850
 • Viitala, ORCID ID:E-mail esa-jussi.viitala@metla.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 5860. Tutkimusseloste
Anu Hynninen. (2012). Typpikuormituksen vähentäminen pintavalutuskenttien avulla metsävaluma-alueilla: Pidätystehokkuus ja ympäristövaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5860. https://doi.org/10.14214/ma.5860
 • Hynninen, ORCID ID:
artikkeli id 5859. Tutkimusseloste
Liisa Kulmala. (2012). Yleisen pintakasvillisuuslajiston hiilensidonta on ennustettavissa ympäristötekijöiden avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5859. https://doi.org/10.14214/ma.5859
 • Kulmala, ORCID ID:
artikkeli id 5858. Tutkimusseloste
Joonas Järvinen, Jaakko Linnakangas. (2012). Yritysten kyvykkyydet Suomen metsäklusterissa: vertailuja "itseorganisoituvan kartan" avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5858. https://doi.org/10.14214/ma.5858
 • Järvinen, ORCID ID:
 • Linnakangas, ORCID ID:
artikkeli id 5857. Tutkimusseloste
Tuomas Aakala. (2012). Kuolleen puun määrän ja laadun vaihtelu vanhoissa boreaalisissa metsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5857. https://doi.org/10.14214/ma.5857
 • Aakala, ORCID ID:
artikkeli id 5856. Tutkimusseloste
Raisa Mäkipää, Tapio Linkosalo. (2012). Nopea maastokelpoinen menetelmä lahopuun tiheyden mittaamiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5856. https://doi.org/10.14214/ma.5856
 • Mäkipää, ORCID ID:
 • Linkosalo, ORCID ID:
artikkeli id 5855. Tutkimusseloste
Meeri Pearson, Markku Saarinen, Kari Minkkinen, Niko Silvan, Jukka Laine. (2012). Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien uudistamisessa: männyn viljelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli id 5855. https://doi.org/10.14214/ma.5855
 • Pearson, ORCID ID:
 • Saarinen, ORCID ID:
 • Minkkinen, ORCID ID:
 • Silvan, ORCID ID:
 • Laine, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit