Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2

Pääkirjoitus

artikkeli id 6499. Pääkirjoitus
Eeva Korpilahti. (2001). Metsätuhot ja puuntuotanto. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6499. https://doi.org/10.14214/ma.6499
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail eeva.korpilahti@luke.fi (email)

Tutkimusartikkeli

artikkeli id 6500. Tutkimusartikkeli
Mikko Ylimartimo, Pertti Harstela, Kari T. Korhonen, Matti Sirén. (2001). Ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuus ojitetuilla turvemailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6500. https://doi.org/10.14214/ma.6500

Tutkimuksessa tarkastellaan valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) ehdotettujen ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuutta ojitetuilla turvemailla ja tutkittiin mahdollisuuksia korjuukelpoisuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkasteltiin eri tietolähteissä, VMI:ssa ja aluesuunnitelmissa (AS), olevia eroavaisuuksia ensiharvennuskohteiden ominaisuuksista. Aineistona oli Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueelta 47 kpl VMI9:ssa mitattua metsikkökuviota, niiltä kerätty maastomittausaineisto sekä aluesuunnitelmatiedot.

Kohteiden korjuukelpoisuus osoittautui heikoksi. Koneellisessa korjuussa 6 % ja metsurikorjuussa 21 % kohteista alitti korjuukelpoisuusrajaksi asetetun kustannustason. Kun korjuukelpoisuusmittarina oli hakkuukertymä, korjuukelpoisten kohteiden osuus oli 38 %. Korjuukelvottomuuden syinä olivat lähinnä pieni rungon koko ja hakkuukertymä. Korjuukelpoisuuden parantamiseksi tutkitut vaihtoehdot eivät ratkaisevasti parantaneet korjuun edellytyksiä.

VMI:ssa ja aluesuunnitelmissa ehdotetut turvemaiden ensiharvennusten määrät ja hakkuukiireellisyysarviot vastasivat hyvin toisiaan. Sen sijaan tilavuusarvioissa oli merkittäviä poikkeamia. VMI:n ensiharvennusalat kuvaavat metsänhoidollista tarvetta ja tämän tutkimuksen mukaan vain pieni osa VMI:n ensiharvennusehdotuksista on taloudellisesti korjattavissa. Toisaalta ensiharvennusten tekeminen nopeuttaa metsiköiden järeytymistä ja siten parantaa tulevien hakkuiden kannattavuutta.

 • Ylimartimo, ORCID ID:E-mail mikko.ylimartimo@metla.fi (email)
 • Harstela, ORCID ID:
 • Korhonen, ORCID ID:
 • Sirén, ORCID ID:

Tieteen tori

Hyönteis- ja eläintuhot metsissä

artikkeli id 6505. Tieteen tori – Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Heikki Henttonen. (2001). Myyrätuhojen nykynäkymiä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6505. https://doi.org/10.14214/ma.6505
 • Henttonen, ORCID ID:E-mail heikki.henttonen@metla.fi (email)
artikkeli id 6504. Tieteen tori – Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Risto Heikkilä. (2001). Hirvivahinkojen optimointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6504. https://doi.org/10.14214/ma.6504
 • Heikkilä, ORCID ID:E-mail risto.heikkila@metla.fi (email)
artikkeli id 6503. Tieteen tori – Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Martti Varama, Pekka Niemelä. (2001). Männiköiden neulastuholaiset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6503. https://doi.org/10.14214/ma.6503
 • Varama, ORCID ID:E-mail martti.varama@metla.fi (email)
 • Niemelä, ORCID ID:
artikkeli id 6502. Tieteen tori – Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Heli Viiri, Maarit Kytö. (2001). Tukkimiehentäituhot ja niiden torjunta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6502. https://doi.org/10.14214/ma.6502
 • Viiri, ORCID ID:E-mail heli.viiri@metla.fi (email)
 • Kytö, ORCID ID:
artikkeli id 6501. Tieteen tori – Hyönteis- ja eläintuhot metsissä
Erkki Annila. (2001). Kaarnakuoriaistuhot vältettävissä hyvällä metsänhoidolla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6501. https://doi.org/10.14214/ma.6501
 • Annila, ORCID ID:E-mail erkki.annila@metla.fi (email)

Tieteen tori

artikkeli id 6506. Tieteen tori
Simo Poso. (2001). Metsänarvioimistiede osana suomalaista tietoyhteiskuntaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6506. https://doi.org/10.14214/ma.6506
 • Poso, ORCID ID:E-mail simo.poso@helsinki.fi (email)

Tutkimusseloste

artikkeli id 6513. Tutkimusseloste
Qibin Yu, P. M. A. Tigerstedt, Matti Haapanen. (2001). Hybridihaapakloonien kasvu ja fenologia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6513. https://doi.org/10.14214/ma.6513
 • Yu, ORCID ID:
 • Tigerstedt, ORCID ID:
 • Haapanen, ORCID ID:
artikkeli id 6512. Tutkimusseloste
Sakari Tuominen, Simo Poso. (2001). Monilähteisen inventoinnin tehostaminen tietolähteitä painottamalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6512. https://doi.org/10.14214/ma.6512
 • Tuominen, ORCID ID:
 • Poso, ORCID ID:
artikkeli id 6511. Tutkimusseloste
Annika Kangas, Jyrki Kangas, Jouni Pykäläinen. (2001). Outranking-menetelmät työkaluina strategisessa luonnonvarasuunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6511. https://doi.org/10.14214/ma.6511
 • Kangas, ORCID ID:
 • Kangas, ORCID ID:
 • Pykäläinen, ORCID ID:
artikkeli id 6510. Tutkimusseloste
Maarit Kallio. (2001). Sahatukki-, kuitupuu- ja hakemarkkinoiden vuorovaikutukset huomioiva oligopsonimalli ja sen sovellutus Suomen puumarkkinoille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6510. https://doi.org/10.14214/ma.6510
 • Kallio, ORCID ID:
artikkeli id 6509. Tutkimusseloste
Marja-Liisa Juntunen. (2001). Torjunta-aineiden käyttö taimitarhoilla 1996. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6509. https://doi.org/10.14214/ma.6509
 • Juntunen, ORCID ID:
artikkeli id 6508. Tutkimusseloste
Anneli Jalkanen. (2001). Hirvituhon todennäköisyys taimikoissa eteläisessä Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6508. https://doi.org/10.14214/ma.6508
 • Jalkanen, ORCID ID:
artikkeli id 6507. Tutkimusseloste
Eeva Hellström. (2001). Konfliktikulttuurit – metsiin liittyvien ympäristökiistojen kansainvälinen vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6507. https://doi.org/10.14214/ma.6507
 • Hellström, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit