1

Kuva 1. Haastattelujen ja palautteen keräämisen eteneminen. Haastatteluissa keskustelujen painopiste oli haastatel­tavien omien tehtävien hoitamisessa, mutta palautekeskustelussa painopiste siirtyi enemmän tehtävien johtamisen näkökulmaan.

Taulukko 1. Yhteenveto metsävaratietojen käyttötilannetyypeistä, niissä tarvittavan metsävaratiedon keskeisistä ominaisuuksista sekä ryhmän käyttötilanteille ominaisista hyödyn muodostusmekanismeista.
Ryhmä Mitä tehtäviä sisältää? Millaista tietoa tarvitsee? Miten hyöty saavutetaan?
Seulontatehtävät • Asiakashankinta
• Hakkuiden seuranta
• Tuhojen seuranta
• Kattava tieto
• Ajantasainen tieto
• Toimenpiteiden tehokkaampi kohdennus
• Liikevaihdon kasvattaminen
Oman toiminnan
suunnittelu
• Hakkuut
• Korjuu
• Varastot
• Varannot
• Lokaali tieto*
• Ajantasainen tieto
• Kustannussäästöt toiminnan mitoituksessa ja
   ajoituksessa
Transaktiot
(tarjoukset ja
sopimukset)
• Puukauppa
• Tilakauppa
• Hoitotyöt
• KEMERA
• Tarkka lokaali* tieto
• Osapuolilla sama tieto
• Osapuolten ansiottomat hyödyt/tappiot
   pienenevät
• Transaktiokustannukset vähenevät
Tuotteen laadun
parantaminen
• Puiden katkonta
• Puiden valinta sahoille tai
   muille jalostuslaitoksille
• Metsäsuunnitelmat
   palveluasiakkaille
• Hoitotyöt
• Tarkka lokaali* tieto • Uudet tai asiakkaalle räätälöidyt tuotteet
• Korkeampi tuotteen hinta
• Lisätulot
Epäsuorat ja ei-rahamääräiset
hyödyt
• Omistajien neuvonta ja
   metsäsuunnittelu
• Koulutus
• Politiikkaohjelmat
• Kattava tieto
• Ajantasainen tieto
• Omien asiakkaiden sitouttaminen
• Omistajien aktiivisuuden lisääminen
• Muiden toimijoiden liikevaihdon kasvu
• Alan kilpailukyvyn paraneminen
* Nykyinen tieto voi olla tehtäviin puutteellista, ja maksimaalista hyötyä ei siten saavuteta.