Taulukko 1. Mäntyjen läpimitan, pituuden ja latvusrajan korkeuden mallinnuksen absoluuttiset (RMSE) ja suhteelliset (RMSE%) keskivirheet eri tutkimusalueilla.
Alkuperäinen malli Kalibroitu malli
Liperi Kiihtelysvaara Koli Kiihtelysvaara Koli
Läpimitta RMSE, cm 2,7 3,1 3,9 2,9 3,6
RMSE% 10,9 13,4 15,9 12,4 14,6
Pituus RMSE, m 0,6 1,1 1,3 1,0 1,2
RMSE% 2,8 5,6 6,4 5,1 5,8
Latvusraja RMSE, m 1,6 1,5 2,1 1,3 1,9
RMSE% 12,0 13,3 18,5 11,5 17,0