Taulukko 1. Jatkuvapeitteisen ja jaksollisen kasvatuksen soveltuvuus ja mahdollisuus tuottaa erilaisia luonnontuotteita (Niemi ja Turtiainen 2019), maisemaa, virkistyskäyttöä ja porolaitumia. Soveltuvuusarviot ovat katsauksen tekijöiden arvioita. 0 = soveltuu huonosti; + = soveltuu tuotantoon, ++ = soveltuu hyvin tuotantoon.
Ekosysteemipalvelu Jatkuvapeitteinen kasvatus Jaksollinen kasvatus
Mustikkasato ++ +*
Puolukkasato + ++*
Mustikanversot ++ +*
Herkkutatit + ++*
Rouskut ++ ++*
Suppilovahvero ++ +
Keltavahvero + +
Kuusenkerkät + ++*
Männynkerkät + ++
Koivunmahla + ++
Koivunlehdet + ++
Männyn ja kuusen pihka ++ ++*
Männynkuori ++ ++
Katajanversot ++ +*
Katajanmarjat ++ +
Pakurin viljely ++ ++
Suopursunversot ++ +*
Hilla ++ +
Siirtokuntta 0 ++
Koristejäkälät ++ +*
Maisema ++* +*
Virkistyskäyttö ++ +*
Porolaitumet ++ +*
* = arviot perustuvat tutkimustuloksiin.