1

Kuva 1. Uudistamisiän ja -järeyden kehitys vuosina 2010–2017 valtakunnan metsien inventointien (VMI) mukaan.

2

Kuva 2. Kuorellisen kuusipuutavaran poistopäivämäärät eri puolilla Suomea.

3

Kuva 3. Kaarnakuoriaisten aikuistumista ennustavan lämpösumman (700 dd) täyttyminen eri puolilla Suomea vuosina 2013–2015 (lähde: Luke/MetInfo, Kniivilä ym. 2020).