Taulukko 1. Toiminnassa olleet yhteismetsät perustamistavan mukaan vuonna 1986.
Perustamistapa Perustamisaika Perustettu yhteensä Toiminnassa Keskikoko,
ha
Kokonaisala,
ha
Lisämaayhteismetsät 1887–1908 18 18 1070 19 220
Lahjoitusmaayhteismetsät 1889–1913 3 0 0 0
Isojakoyhteismetsät* 1931–1965 8 8 34 100 272 710
Pientilallisten yhteismetsät 1907–1925 12 6 1320 7920
Vanhat asutusyhteismetsät* 1901–1917 73 16 430 6950
Siirtoväen pika-asutuslain mukaiset yhteismetsät 1941 2 2 355 710
Maanhankintalain mukaiset yhteismetsät* 1945–1958 81 73 1590 115 970
Maankäyttölain mukaiset yhteismetsät 1963–1974 4 4 7900 31 600
Maatilalain mukaiset yhteismetsät 1978 6 6 3000 17 000
Porotilalain mukaiset yhteismetsät 1982 2 2 6750 13 500
Yhteensä 209 135 485 000
* Erityisen huomion kohteena olleet yhteismetsälajit.
Lähde: Kalliola 1986, Liite 1.
1

Kuva 1. Yhteismetsien lukumäärän ja maapinta-alan kehitys 2002–2019. Lähde: Maanmittauslaitos 2020.