1

Kuva 1. Eri taimimääräluokkiin kuuluvien uudistusalojen prosenttiosuudet turvemailla ja kivennäismailla, kun taimien elossa olo määritettiin kolmen vuoden kuluttua istutuksesta.

2

Kuva 2. Kuusen taimien ennustettu elossa olon todennäköisyys kolmen vuoden kuluttua istutuksesta ohutturpeisilla turvemailla ja kivennäismailla, kun istutuskohdan laatu oli turvemailla muokkaamaton, muokattu orgaaninen tai muokattu kivennäismaa ja kun taimen ympärillä ei ollut pintakasvillisuuta, pintakasvillisuus oli harvaa tai se oli runsas. Kirjaimet pylväiden yläpuolella kertovat tilastolliset erot (p ≤ 0,05) pintakasvillisuusluokkien välillä istutuskohdan laatuluokan sisällä, ja pylväsryhmien alapuolella olevat kirjaimet kertovat erot istutuskohdan laatuluokkien välillä turvemaalla.