1

Kuva 1. Tiivistelmä tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista esitettynä liiketoimintaympäristön muutoksen kiertokulun viitekehyksen kautta. Huom! Aloita kuvan lukeminen keskellä olevasta soikiosta ”Vakiinnuttaminen” ja jatka suorakulmioon ”1. Vakiintuneen sellu- ja paperiteollisuuden arvonluontilogiikka”. Tämän jälkeen jatka lukemista vastapäivään nuolia seuraten. Katso isompi kuva uudessa ikkunassa.