Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Esa Uotila (email)

Hyönteistuhot metsätaloudessa – taustaa tuhojen taloudelliselle analyysille

Uotila E. Hyönteistuhot metsätaloudessa – taustaa tuhojen taloudelliselle analyysille. Metsätieteen aikakauskirja 1994/1: 69–78. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 1 artikkeli 6047. https://doi.org/10.14214/ma.6047

Tiivistelmä

Metsähyönteisten aiheuttamien tuhojen taloudellista merkitystä ei Pohjoismaissa ole juurikaan tutkittu. Vaikka metsänomistajille tuhojen taloudellinen merkitys voi olla suuri, ei metsien hyönteistuhoilla ole puuhuollon kannalta ollut merkitystä Suomessa.

Artikkelissa käsitellään tuhojen merkitystä ja taloudellisten vahinkojen korvausta metsänomistajille Suomessa. Tuhojen taloudellista analyysiä, torjunnan kannattavuutta sekä tuhojen torjuntaan vaikuttavia sosio-ekonomisia tekijöitä esitellään pääasiassa pohjoisamerikkalaisten tutkimusten perusteella. Lopuksi esitellään integroidun tuhonaiheuttajien hallinnan periaatteita ja toteutusta havumetsävyöhykkeellä metsätaloudellisesta näkökulmasta.

Avainsanat
metsätalous; hyönteistuhot; taloustieteet

Tekijä
  • Uotila, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2199

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6047 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset