Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Annika Kangas (email), Tuomas Aakala, Hanna Alanen, Maarit Haavisto, Jani Heikkilä, Annu Kaila, Sami Kankaanpää, Hannu Kämäri, Olli Leino, Antti Mäkinen, Eeva Nurmela

Lahopuuinventoinnin menetelmien vertailu Nuuksion ulkoilualueilla

Kangas A., Aakala T., Alanen H., Haavisto M., Heikkilä J., Kaila A., Kankaanpää S., Kämäri H., Leino O., Mäkinen A., Nurmela E. Lahopuuinventoinnin menetelmien vertailu Nuuksion ulkoilualueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli 6080. https://doi.org/10.14214/ma.6080

Tiivistelmä

Tutkimuksessa vertailtiin nykyisin sovellettuja inventointimenetelmiä (ympyräkoeala- ja kaista-inventointi) linja-leikkaus-otantaan (Line Intersect Sampling LIS) lahopuun inventoinnissa. Tarkoitus oli vertailla näiden kahden inventointitavan käyttökelpoisuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta Nuuksion ulkoilualueella tehdyssä testissä. Testissä kaikille alueille laskettiin kaksi tai kolme riippumatonta inventointitulosta eri menetelmillä. LIS-menetelmässä tehtyjen havaintojen määrä (yhtä aluetta lukuun ottamatta) linjakilometriä kohden oli samaa luokkaa kaistainventoinnin kanssa. Kaista oli tässä tapauksessa niin kapea, ettei se juuri poikennut LIS-menetelmästä. Pienillä ympyräkoealoilla tehtiin vähiten havaintoja. Luotettavuudeltaan LIS-inventointi oli jokaisella alueella paras, mutta kun suhteutettiin luotettavuus linjan pituuteen, mittausaikaan tai mitattuihin puihin, muut menetelmät osoittautuivat usein tehokkaammiksi. Parantunut luotettavuus ei siis riittänyt kompensoimaan lisääntynyttä linjan pituutta. Tämä saattoi kuitenkin johtua ryhmien ja alueiden välisestä erosta, sillä yhdellä alueella, jossa linjat olivat täsmälleen samat, LIS oli tehokkaampi myös suhteessa linjan pituuteen.

Avainsanat
lahopuu; luotettavuus; tuottavuus; kaista; koeala; linja

Tekijät
 • Kangas, Sähköposti annika.kangas@helsinki.fi (sähköposti)
 • Aakala, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Alanen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Haavisto, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Heikkilä, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kaila, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kankaanpää, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kämäri, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Leino, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mäkinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
 • Nurmela, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 5023

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6080 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset