Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Pasi Kiviluoma (email), Jori Uusitalo

Männyn kuivaoksa- ja latvusrajan silmävaraisen arvioinnin tarkkuus

Kiviluoma P., Uusitalo J. Männyn kuivaoksa- ja latvusrajan silmävaraisen arvioinnin tarkkuus. Metsätieteen aikakauskirja 1997/4: 505-512. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli 6236. https://doi.org/10.14214/ma.6236

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin männyn kuivaoksa- ja latvusrajan silmävaraisen arvioinnin tarkkuutta. Tutkimusaineisto koostui kahdesta erillisestä mittauskokeesta. Arvioinnin suoritti kokeessa 1 seitsemän ja kokeessa 2 kymmenen henkilöä. Koehenkilöinä toimivat kummassakin kokeessa Aureskoski Oy:n metsäosaston toimihenkilöt. Arvioitavia puita oli yhteensä 63. Koejärjestelyistä johtuen tutkimuksessa voitiin tarkastella erikseen silmävaraisen arvioinnin tarkkuutta yleisesti, arvioijakohtaista vaihtelua sekä koulutuksen vaikutusta mittaustarkkuuteen.

Sekä kuivaoksarajan että latvusrajan arvioinnissa esiintyi selvä systemaattinen yliarvio. Kuivaoksarajan arvioinnin systemaattinen virhe oli kokeessa 1 1,05 m ja kokeessa 2 0,50 m kun vastaavat latvusrajan arvioinnin systemaattiset virheet olivat 0,60 m ja 0,41 m. Mittaajakohtainen vaihtelu oli varsin suuri, etenkin kuivaoksarajan kohdalla. Kuivaoksarajan systemaattisen virheen suuruus vaihteli arvioittain kokeessa 1 välillä 0,5...1,8 m ja kokeessa 2 välillä –0,1...+1,0 m. Koetta 2 edeltänyt lyhyt koulutus vähensi merkittävästi etenkin kuivaoksarajan arvioinnin systemaattisen virheen suuruutta.

Avainsanat
mänty; kuivaoksaraja; latvusraja; metsän mittaus; puun laatu

Tekijät
  • Kiviluoma, Sähköposti jori.uusitalo@helsinki.fi (sähköposti)
  • Uusitalo, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2012

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6236 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kojola S., Haavisto M. et al. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6029
Salomäki M., Niemistö P. et al. (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6740
Uusitalo J., Kivinen V.-P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 2 artikkeli 5922
Kiviluoma P., Uusitalo J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 4 artikkeli 6236
Heiskanen J., Hallikainen V. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 10024
Siipilehto J., Lindeman H. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5713
Nurminen T., Korpunen H. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 2 artikkeli 5753
Nurminen T., Korpunen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5880
Uusitalo J., Kokko S. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5678
Kivinen V.-P., Uusitalo J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 4 artikkeli 6277