Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Raili Hokajärvi (email), Jukka Tikkanen, Harri Hänninen, Katja Pietilä

Yhteistyön ohjeistus metsäkeskusten metsäsuunnittelussa

Hokajärvi R., Tikkanen J., Hänninen H., Pietilä K. Yhteistyön ohjeistus metsäkeskusten metsäsuunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli 6315. https://doi.org/10.14214/ma.6315

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan, miten metsäkeskukset vuoden 2004 alussa ohjeistivat metsäsuunnittelijoiden yhteistyötä metsänomistajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tutkimusaineisto koostui metsäkeskusten kirjallisista metsäsuunnittelua koskevista ohjeista, jotka analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tulokset koskevat 11 metsäkeskusta. Yhteistyötä koskevia kirjallisia ohjeita oli kaikissa metsäkeskuksissa, mutta ohjeiden määrä, aiheet ja sisältö vaihtelivat. Kattavimmin oli ohjeistettu tilakohtaisten metsäsuunnitelmien markkinointiin tähtäävä yhteistyö. Metsänomistajien mahdollisuus osallistua maastotyöhön ja heidän neuvonta oli mainittu kaikkien tarkasteltujen metsäkeskusten ohjeissa. Vain muutaman metsäkeskuksen ohjeista löytyi yksityiskohtaisia ohjeita metsänomistajan tavoitteiden selvittämiseen, vaikka monitavoitteisuus on ollut korostuneesti esillä. Näissäkin tapauksissa suunnittelijoita ohjattiin selvittämään tavoitteet lähinnä kuvailevasti. Sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä oli ohjeistettu selvästi metsänomistajayhteistyötä vähemmän. Ohjeet koskivat lähinnä tilakohtaisten metsäsuunnitelmien markkinointia, sertifioinnin mukaisten tietojen hankkimista ja suunnittelun tuloksista tiedottamista. Metsänhoitoyhdistys mainittiin ohjeissa selvästi muita yhteistyötahoja useammin, ja tietojen luovutuksessa sillä oli erityisasema.

Avainsanat
yksityismetsät; metsäsuunnittelu; vuorovaikutus; yhteistyö

Tekijät
  • Hokajärvi, Sähköposti raili.hokajarvi@oamk.fi (sähköposti)
  • Tikkanen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Hänninen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Pietilä, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 3354

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6315 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hokajärvi R., Tikkanen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6315
Hokajärvi R., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6183
Hilli A., Mykrä H. et al. (2022) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2022 no. 0 artikkeli 10725
Hokajärvi R., (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6757
Hokajärvi R., Hujala T. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6794
Hokajärvi R., (2019) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2019 no. 0 artikkeli 10212
Hokajärvi R., (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 4 artikkeli 6946