Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Harri Hyppänen (email)

Eriaikaiset ilmakuvat metsäkuvioiden muutosten tunnistamisessa

Hyppänen H. Eriaikaiset ilmakuvat metsäkuvioiden muutosten tunnistamisessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli 6116. https://doi.org/10.14214/ma.6116

Tiivistelmä

Tutkimuksessa on esitetty menetelmä erotuskuvatekniikan soveltamisesta numeerisille ilmakuville sekä testattu menetelmän luotettavuus metsässä tapahtuneiden muutosten tunnistamiseksi. Kuviokartan ja erotuskuvan avulla tulkittiin muuttuneet kuviot ja tulkinnan tuloksia verrattiin maastossa kartoitettuihin muutoksiin. Tulosten mukaan menetelmällä on luotettavasti tulkittavissa esimerkiksi maanmuokkaukset ja päätehakkuut. Lievemmät muutokset, kuten harvennukset, eivät menetelmällä erottuneet.

Avainsanat
kuvioittainen arviointi; numeeriset ilmakuvat; muutostunnistus; kuvankäsittely; paikkatietojärjestelmä

Tekijä
  • Hyppänen, Sähköposti harri.hyppanen@metsaliitto.fi (sähköposti)

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2355

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6116 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hyppänen H., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2 artikkeli 6116
Hyppänen H., Pasanen K. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 4 artikkeli 6729
Pasanen K., Hyppänen H. (1995) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 2 artikkeli 5952