Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Perttu Anttila (email), Mikko Lehikoinen

Kuvioittaisten puustotunnusten estimointi ilmakuvilta puoliautomaattisella latvusten segmentoinnilla

Anttila P., Lehikoinen M. Kuvioittaisten puustotunnusten estimointi ilmakuvilta puoliautomaattisella latvusten segmentoinnilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 3 artikkeli 6178. https://doi.org/10.14214/ma.6178

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin yksittäisten latvusten segmentointiin ilmakuvalta perustuvan puustotunnusten arviointimenetelmän tarkkuus. Puuston arviointiin kehitetty tietokoneohjelma rajaa puiden latvukset puoliautomaattisesti, minkä jälkeen se laskee puustotunnukset malliketjulla. Puun rinnankorkeusläpimitta ennustettiin latvusalan perusteella, pituus rinnankorkeusläpimitan perusteella ja tilavuus rinnankorkeusläpimitan ja pituuden perusteella. Metsikkötunnukset saatiin kuvion kaikkien segmentoitujen puiden keskiarvoina ja summina. Ohjelmassa oli myös opetettava puulajintunnistusalgoritmi. Runkoluvun, pohjapinta-alan ja tilavuuden estimaatit olivat reiluja aliarvioita, mikä johtui osittain siitä, että aineistossa oli useita puuston tilavuudeltaan erittäin suuria kuvioita. Menetelmä osoittautui jatkotutkimuksen arvoiseksi, vaikka menetelmän tarkkuus ei tämän tutkimuksen perusteella riitäkään metsäsuunnittelussa tarvittavien lähtötietojen tuottamiseen.

Avainsanat
inventointi; kuvioittainen arviointi; metsäsuunnittelu; ajantasaistus; hahmontunnistus; ilmakuvat

Tekijät
  • Anttila, Sähköposti perttu.anttila@forest.joensuu.fi (sähköposti)
  • Lehikoinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2163

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6178 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Uuttera J., Anttila P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6317
Anttila P., Lehikoinen M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6178
Uuttera J., Hiltunen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6189
Päivinen R., Anttila P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 2 artikkeli 6021
Anttila P., Nivala V. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 9999
Laitila J., Lehtonen E. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5719
Muinonen E., Anttila P. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 4 artikkeli 6610
Laitila J., Heikkilä J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5913
Hyvönen P., Anttila P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5879
Anttila P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6192
Asikainen A., Anttila P. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 4 artikkeli 6602
Anttila P., Korpilahti A. et al. (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6741