Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Janne Uuttera (email), Perttu Anttila, Aki Suvanto, Matti Maltamo

Yksityismetsien metsävaratiedon keruuseen soveltuvilla kaukokartoitusmenetelmillä estimoitujen puustotunnusten luotettavuus

Uuttera J., Anttila P., Suvanto A., Maltamo M. Yksityismetsien metsävaratiedon keruuseen soveltuvilla kaukokartoitusmenetelmillä estimoitujen puustotunnusten luotettavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli 6317. https://doi.org/10.14214/ma.6317

Tiivistelmä

Yksityismetsien metsävaratiedon keruuseen tarvitaan lähitulevaisuudessa kustannustehokkaampia menetelmiä. Tässä tutkimuksessa vertailtiin kaukokartoitusmenetelmien ja nykymuotoisen maastoinventoinnin luotettavuutta samoilla testialueilla. Testatut kaukokartoitusmenetelmät olivat: 1) fotogrammetrisiin puumittauksiin ja visuaaliseen puulajitulkintaan perustuva ilmakuvatulkinta, 2) puoliautomaattinen yksinpuintulkinta numeeriselta ilmakuvalta, 3) puoliautomaattinen yksinpuintulkinta ilmakuvalta ja laserkeilausaineistosta ja 4) laserkeilainaineiston korkeusjakaumaan perustuva menetelmä.

Laserkeilainaineiston korkeusjakaumaan perustuva menetelmä oli kokonaisuutena testatuista menetelmistä luotettavin. Tällöin metsikkökohtainen puuston kokonaistilavuuden suhteellinen keskivirhe (%) oli 18,8 ja 17,8 tutkimuksen kahdella testialueella. Menetelmällä saatiin jopa luotettavammat metsikkötason puustotunnukset kuin nykymuotoisella maastoinventoinnilla. Ilmakuvien fotogrammetrisella mittauksella ja visuaalisella tulkinnalla saatiin luotettavia tuloksia puuston keskipituuden ja -läpimitan suhteen, mutta puuston pohjapinta-alan ja tilavuuden arviointi tuotti menetelmällä vaikeuksia. Yhdistämällä laserkeilainaineisto puoliautomaattiseen yksinpuintulkintaan saatiin luotettavammat tulokset kuin soveltamalla tulkintamenetelmää ainoastaan ilmakuvaan.

Seuraavan metsävaratietojärjestelmän tiedonkeruu- ja ylläpitomenetelmät sisältävät kaukokartoitusperusteisia menetelmiä yhdistettynä kevennettyyn maastoinventointiin sekä metsävaratiedon jatkuvaa ylläpitoa ja laskennallista ajantasaistusta. Kaukokartoitusmenetelmien osalta vuosituhannen vaihteen jälkeen tehty tutkimus osoittaa, että luotettavimmat tulokset saadaan laserkeilainaineiston ja ilmakuvan yhdistelmällä, jolloin voidaan tuottaa myös puulajeittaisia puustotunnuksia.

Avainsanat
metsäsuunnittelu; ilmakuva; lidar; kaukokartoitus; metsien inventointi

Tekijät
  • Uuttera, Sähköposti janne.uuttera@tapio.fi (sähköposti)
  • Anttila, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Suvanto, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Maltamo, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 3344

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6317 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Uuttera J., Anttila P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6317
Anttila P., Lehikoinen M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6178
Uuttera J., Hiltunen J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6189
Päivinen R., Anttila P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 2 artikkeli 6021
Anttila P., Nivala V. et al. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 9999
Laitila J., Lehtonen E. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5719
Muinonen E., Anttila P. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 4 artikkeli 6610
Laitila J., Heikkilä J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5913
Hyvönen P., Anttila P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5879
Anttila P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 3 artikkeli 6192
Asikainen A., Anttila P. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 4 artikkeli 6602
Anttila P., Korpilahti A. et al. (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 3 artikkeli 6741