Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Matti Närhi (email), Matti Maltamo, Petteri Packalén, Heli Peltola, Janne Soimasuo

Kuusen taimikoiden inventointi ja taimikonhoidon kiireellisyyden määrittäminen laserkeilauksen ja metsäsuunnitelmatietojen avulla

Närhi M., Maltamo M., Packalén P., Peltola H., Soimasuo J. (2008). Kuusen taimikoiden inventointi ja taimikonhoidon kiireellisyyden määrittäminen laserkeilauksen ja metsäsuunnitelmatietojen avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli 6419. https://doi.org/10.14214/ma.6419

Tiivistelmä

Taimikonhoidon tarve määritetään perinteisesti maastoinventoinnilla, joka on kuitenkin hidasta ja kallista. Viime aikoina onkin pohdittu mahdollisuutta hyödyntää kaukokartoitusmateriaaleja taimikonhoitotarpeen määrittämisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laserkeilauksen soveltuvuutta varttuneiden kuusen taimikoiden inventointiin ja taimikonhoitotarpeen määrittämiseen. Tutkimuksessa hyödynnetty maastoaineisto mitattiin Pohjois-Savossa Sonkajärven kunnan alueella ja se koostui yhteensä 25 taimikosta inventoidusta 195 koealaryppäästä. Kaukokartoitusmateriaalina käytettiin pistetiheydeltään 0,5 pulssia per neliömetri olevaa laserpisteaineistoa.

Laserpisteaineiston tunnuksilla ja metsätaloussuunnitelmatiedoilla ennustettiin lineaarisilla sekamalleilla koealojen puustojen keskipituutta ja tiheyttä. Taimikonhoidon kiireellisyysluokitus tuotettiin sekä lineaarisella erotteluanalyysillä käyttäen selittäjinä suoraan lasertunnuksia että luokittelemalla, jolloin hyödynnettiin laadittuja malleja puuston tiheydestä ja pituudesta. Laskettuja estimaatteja verrattiin maastossa mitatuille koealoille tehtyyn taimikonhoidon kiireellisyysluokitukseen virhematriisin avulla.

Taimikonhoidon kiireellisyysluokittelu onnistui hieman paremmin suoralla erotteluanalyysillä (oikeinluokitusprosentti 71,8 %) verrattuna sekamalleihin perustuvien puuston pituus- ja tiheys–estimaattien käyttöön luokittelussa (oikeinluokitusprosentti 69,2 %). Tulokset antavat viitteitä siitä, että laserkeilausta voitaneen tulevaisuudessa hyödyntää myös varttuneiden taimikoiden inventointiin ja taimikonhoidon kiireellisyyden määrittämiseen.

Avainsanat
Picea abies; taimikot; lidar; varttuneet taimikot; toimenpidetarve

Tekijät
  • Närhi, Sähköposti matti.maltamo@joensuu.fi (sähköposti)
  • Maltamo, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Packalén, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Peltola, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Soimasuo, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 17.4.2008

Katselukerrat 3900

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6419 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Närhi M., Maltamo M. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 1 artikkeli 6419
Pesonen M., Soimasuo J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 1 artikkeli 6713
Pasanen K., Vesterlin V. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 1 artikkeli 6355
Kangas J., Uuttera J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5725