Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Sannamaija Rasi (email), Anne Toppinen, Riitta Hänninen

Ekonometrinen malli Britannian ja Saksan paperin kulutukselle

Rasi S., Toppinen A., Hänninen R. Ekonometrinen malli Britannian ja Saksan paperin kulutukselle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2 artikkeli 6118. https://doi.org/10.14214/ma.6118

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoidaan Suomen tärkeimpien vientimaiden, Britannian ja Saksan, sanomalehtipaperin sekä paino-ja kirjoituspaperin kulutusta ekonometristen mallien avulla. Estimoinneissa käytettiin pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset erottelevaa Englen ja Grangerin kaksivaiheista yhteisintegroituvuusanalyysia ja aikasarja-aineistoa vuosille 1960–94. Muuttujien havaittiin olevan epästationaarisia ja yhteisintegroituneita. Lyhyen aikavälin malleissa tulojen kasvulla oli verrattain suuri ja merkitsevä vaikutus paperin kulutukseen. Hintajoustot olivat pieniä eivätkä useinkaan osoittautuneet tilastollisesti merkitseviksi. Tämän perusteella tuotteen hinta ei juuri lainkaan vaikuta sanomalehtipaperin tai paino- ja kirjoituspaperin kulutukseen lyhyellä aikavälillä. Virheenkorjausmallin perusteella näyttää siltä, että Britanniassa sopeudutaan sanomalehtipaperin kulutuksen muutoksiin Saksaa hitaammin. Tuloksena saatuja paperin kulutuksen hinta- ja tulojoustoja voidaan käyttää hyväksi laadittaessa ennusteita Suomen metsäteollisuuden viennille.

Avainsanat
paperi; kulutus; hintajousto; tulojousto; Britannia; Saksa; yhteisintegroituvuus; virheenkorjausmallit

Tekijät
  • Rasi, Sähköposti anne.toppinen@metla.fi (sähköposti)
  • Toppinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Hänninen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 3223

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6118 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Korhonen J., Tuppura A. et al. (2020) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2020 no. 0 artikkeli 10327
Toppinen A., Toivonen R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5666
Tilli T., Toivonen R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 3 artikkeli 6054
Rasi S., Toppinen A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2 artikkeli 6118
Malaty R., Toppinen A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 4 artikkeli 6139
Toivonen R., Tilli T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 3 artikkeli 6056
Toppinen A., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 6002
Toivonen R., Toppinen A. (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 4 artikkeli 6237
Toppinen A., (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 2 artikkeli 6526
Mutanen A., Toppinen A. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6265
Toppinen A., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 2 artikkeli 6125
Hetemäki L., Hänninen R. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 2 artikkeli 6973