Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Sakari Tuominen (email), Anssi Pekkarinen

Kuvioraja-aineiston virheiden korjaaminen numeeristen ortoilmakuvien ja automaattisen segmentoinnin avulla

Tuominen S., Pekkarinen A. (2007). Kuvioraja-aineiston virheiden korjaaminen numeeristen ortoilmakuvien ja automaattisen segmentoinnin avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli 6696. https://doi.org/10.14214/ma.6696

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa on pyritty kehittämään menetelmiä kuvioittaisella arvioinnilla tuotettujen vanhojen kuvioiden rajojen korjaamiseen numeeristen ortoilmakuvien automaattisen segmentoinnin avulla. Vanhoissa kuviorajoissa esiintyy paljon erityyppisiä sijaintivirheitä, jotka johtuvat suureksi osaksi siitä, että kuvioinnissa käytetty ilmakuva-aineisto ei ole ollut riittävän tarkkaa maastossa olevien kohteiden paikantamiseen. Lisäksi osassa kuvioista rajaus on muuttunut edellisestä inventointiajankohdasta esim. tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden takia.

Kuvioinnin korjaamisessa käytettiin kolmea vaihtoehtoista menetelmää. Ns. moodisegmenttimenetelmässä tutkimusalueelle luotiin suuri joukko pienehköjä segmenttejä, joille annettiin sen vanhan kuvion tunnus, jolle suurin osa segmentistä kuului. Kaikki samaan alkuperäisen kuvioinnin kuvioon kuuluneet segmentit yhdistettiin uudeksi kuvioksi. Toisessa menetelmässä muodostettiin automaattisesti uusi kuviointi, jossa uusien kuvioiden minimikooksi asetettiin 0,2 ha. Kolmannessa menetelmässä segmentit jaettiin kahteen pääryhmään: 1) todennäköisesti oikein rajatuilla alueilla oleviin segmentteihin ja 2) segmentteihin, jotka olivat todennäköisesti virheellisesti rajatulla alueella. Pääryhmässä 1 segmenteille palautettiin sen alkuperäisen kuvion numero, jonka alueella ne sijaitsivat. Pääryhmässä 2 segmentit yhdistettiin ilmakuvapiirteiden perusteella lähimpiin naapurikuvioihin tai segmentteihin.

Esitetyillä menetelmillä voidaan helposti korjata pienet siirtymät selväpiirteisessä kuviorajassa. Täysin automaattinen vanhan kuvioinnin virheiden korjaaminen ei kuitenkaan onnistu kuviointivirheiden komplisoidun luonteen vuoksi.

Avainsanat
metsäninventointi; numeeriset ilmakuvat; automaattinen segmentointi

Tekijät
  • Tuominen, Sähköposti sakari.tuominen@metla.fi (sähköposti)
  • Pekkarinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 25.6.2007

Katselukerrat 2505

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6696 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Laiho R., Tuominen S. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 2 artikkeli 5957
Tuominen S., Pekkarinen A. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6696
Pesonen A., Korhonen K. T. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6695
Hyvönen P., Pekkarinen A. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 1 artikkeli 6100
Holopainen M., Tuominen S. et al. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6333
Tuominen S., Kangas A. (2018) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2018 no. 0 artikkeli 10085
Tuominen S., Balazs A. et al. (2017) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 7820
Tuominen S., Pitkänen T. et al. (2017) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 7792
Tuominen S., Balazs A. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6595
Tuominen S., Pitkänen J. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 2 artikkeli 6907
Tuominen S., Haapanen R. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2014 no. 2 artikkeli 6906
Tuominen S., Eerikäinen K. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5916
Tuominen S., Haakana M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 4 artikkeli 6146
Tuominen S., Poso S. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 2 artikkeli 6512