Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Juho Rantala (email), Veli-Matti Saarinen

Istutuskoneinvestointi alueyrittäjän näkökulmasta

Rantala J., Saarinen V.-M. Istutuskoneinvestointi alueyrittäjän näkökulmasta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 3 artikkeli 5691. https://doi.org/10.14214/ma.5691

Tiivistelmä

Koneellisen metsänistuttamisen yleistyminen näyttää tällä hetkellä aiempaa todennäköisemmältä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kannattavan istutuskoneinvestoinnin edellytykset, arvioida koneellisen metsänistuttamisen soveltuvuutta osaksi alueyrittäjyyteen perustuvaa metsätöiden organisointimallia ja arvioida tulevaisuuden istutuskonetarvetta. Tutkimusaineisto muodostettiin metsäkeskuksiin tehtyjen taimikon perustamisilmoitusten perusteella paikkatietojärjestelmää apuna käyttäen. Istutuskoneinvestoinnin kannattavuutta tarkasteltiin annuiteettimenetelmällä ja katetuottolaskennalla. Taloudellisesti kannattava istutuskoneinvestointi edellytti lähes koneen vuosikapasiteettia vastaavan uudistuspinta-alan istuttamista. Toimintasäteen perusteella koneellinen istutus näyttäisi soveltuvan hyvin osaksi puunkorjuuseen perustuvaa alueurakointia.

Avainsanat
alueyrittäjyys; Bracke; koneellistaminen; koneistutus; koneyritys; metsänviljely

Tekijät
  • Rantala, Sähköposti juho.rantala@metla.fi (sähköposti)
  • Saarinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2743

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.5691 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Rantala J., Saarinen V.-M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 3 artikkeli 5691
Viitala E.-J., Saarinen V.-M. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 2 artikkeli 6247
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6197
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6682
Laine T., Saarinen V.-M. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 1 artikkeli 6306
Rantala J., Harstela P. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6791
Saarinen V.-M., (2012) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 2 artikkeli 6460