Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Päivi Ylikoski (email), Yrjö Niskanen, Harri Hänninen, Mikko Kurttila, Timo Pukkala

Sijainnin vaikutus uudistusikäisen metsikön hakkuuseen

Ylikoski P., Niskanen Y., Hänninen H., Kurttila M., Pukkala T. (2014). Sijainnin vaikutus uudistusikäisen metsikön hakkuuseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 3 artikkeli 6221. https://doi.org/10.14214/ma.6221

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan uudistusikäisten metsiköiden hakkuisiin vaikuttavia metsikkö-, metsälö- ja metsänomistajakohtaisia tekijöitä. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsikön sijaintitekijöiden ja metsäsuunnitelman hakkuusuosituksen vaikutukset hakkuukohteen valintaan. Uudistusikäisen metsikön hakkuun todennäköisyyttä selitetään monitasoisen logistisen regressiomallin avulla. Aineiston muodostivat Etelä-Savon metsäkeskuksen alueelta 1 027 uudistusikäistä metsikköä. Metsiköt kuuluivat 121 metsänomistajalle, jotka olivat hakanneet uudistusikäisiä metsiköitä vuosina 1989–2000. Perusaineiston muodosti vuosina 1988–91 tehtyjen tilakohtaisten ja välialueiden metsäsuunnittelun kuvioaineisto, jota täydennettiin metsänomistajien haastatteluilla, maastoinventoinnilla ja karttatulkinnalla. Tutkimus osoitti, että metsikön sijainnilla on vaikutusta valittaessa hakkuukohdetta uudistusikäisen metsiköiden joukosta. Järvien ja jokien lähistöllä sijaitsevat metsiköt jäivät todennäköisemmin hakkaamatta kuin kauempana sijaitsevat metsiköt. Myös yleisen tien varrella olevat metsiköt jäivät todennäköisemmin hakkaamatta kuin tiehen rajoittumattomat uudistusikäiset metsiköt. Alle 50 hehtaarin metsälöillä metsikön sijaintia kuvaavilla tekijöillä ei ollut merkitystä hakkuukohteen valinnassa toisin kuin suuremmilla metsälöillä. Uudistusikäisen metsikön hakkuun todennäköisyys oli noin 20 prosenttiyksikköä suurempi, jos se oli tilakohtaisessa metsäsuunnitelmassa ehdotettu hakattavaksi verrattuna tapaukseen, ettei metsänomistajalla ollut suunnitelmaa eikä metsikölle ollut ns. välialueinventoinnissa tehty hakkuuehdotusta.

Avainsanat
yksityismetsänomistajat; metsäsuunnitelma; monitasoinen sekamalli; spatiaaliset tekijät; uudistushakkuu

Tekijät
  • Ylikoski, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Niskanen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Hänninen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Kurttila, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Pukkala, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 18.9.2014

Katselukerrat 2669

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6221 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Nieminen M., Pukkala T. et al. (2023) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2023 no. 0 artikkeli 22001
Kurttila M., Pukkala T. (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6335
Heinonen T., Leppänen V. et al. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 4 artikkeli 6831
Möykkynen T., Pukkala T. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 1 artikkeli 6098
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5723
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5778
Ylikoski P., Niskanen Y. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6221
Kangas J., Pukkala T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 3 artikkeli 6286
Lähde E., Laiho O. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6643
Pukkala T., Hokkanen T. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6649
Pukkala T., (2009) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2009 no. 4 artikkeli 6348
Pukkala T., Miina J. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5734
Pukkala T., Kurttila M. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 1 artikkeli 6266
Heinonen T., Pukkala T. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6230
Ihalainen M., Salo K. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5688
Ihalainen M., Pukkala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6692
Kangas J., Leskinen P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 4 artikkeli 6076
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 2 artikkeli 5872
Pukkala T., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 1 artikkeli 5728
Pukkala T., (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 1 artikkeli 6036
Pukkala T., (1997) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1997 no. 3 artikkeli 6480
Kangas J., Kangas A. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 3 artikkeli 6577
Möykkynen T., Pukkala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6684