Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Harri Hänninen (email), Heimo Karppinen, Veli Suihkonen

Yksityismetsien puunmyyntitulojen alueittainen jakautuminen

Hänninen H., Karppinen H., Suihkonen V. (2007). Yksityismetsien puunmyyntitulojen alueittainen jakautuminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 3 artikkeli 6404. https://doi.org/10.14214/ma.6404

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan yksityismetsien bruttokantorahatulojen jakautumista eri alueille tilan kaikkien omistajien asuinpaikkojen perusteella. Kantorahatulojen jakautumista kuvattiin valtakunnallisen metsänomistaja-aineiston perusteella, joka kattoi hakkuut vuosilta 1994–98. Alueella hakatun puuston kantorahatulon summa jaettiin metsänomistajien asuinpaikkojen mukaan eri metsäkeskusten alueille. Näin voitiin tarkastella metsäkeskusten alueelle jäävää, sieltä muualle virtaavaa ja sinne muualta tulevaa kantorahatuloa. Keskimäärin 17 prosenttia metsäkeskusten alueilta hakatun puuston kantoraha-arvosta meni oman alueen ulkopuolelle. Etelärannikko ja siis lähinnä pääkaupunkiseutu erottui selvästi tulojen nettosaajana. Alueelle kohdistuneiden kantorahatulojen määrä oli yli kaksinkertainen sieltä hakatun puuston arvoon nähden. Muita nettosaajia olivat Pohjanmaan rannikkoseutu, Häme-Uusimaa ja Pirkanmaa. Puunmyyntitulotase oli huonoin Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Eniten puunmyyntituloja ovat siten menettäneet ne alueet, joissa metsätalouden arvonlisäyksen osuus alueen bruttokansantuotteesta on suurin ja joissa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys on ollut heikointa. Metsänomistuksen rakennemuutoksen myötä puunmyyntitulovirrat todennäköisesti kääntyvät entistä voimakkaammin kohti Etelä-Suomea ja muita kasvukeskuksia.

Avainsanat
yksityismetsät; kantorahatulot; puunmyyntitulot; maaseudun elinvoimaisuus

Tekijät
  • Hänninen, Sähköposti harri.hanninen@metla.fi (sähköposti)
  • Karppinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Suihkonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 11.10.2007

Katselukerrat 3155

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6404 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Karppinen H., Kraama M. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 1 artikkeli 5966
Karppinen H., Tiainen L. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6782
Koskela T., Karppinen H. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2005 no. 3 artikkeli 5779
Hänninen H., Karppinen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 4 artikkeli 6163
Hänninen H., Karppinen H. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1996 no. 1 artikkeli 6152
Juurola M., Karppinen H. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5682
Karppinen H., Ahlberg M. (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 1 artikkeli 6420
Hänninen H., Karppinen H. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 3 artikkeli 6404
Järveläinen V.-P., Karppinen H. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 5999
Karppinen H., Hänninen H. (2017) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 7708
Karppinen H., Korhonen M. (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2013 no. 2 artikkeli 6891
Pajuoja H., Hänninen H. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 4 artikkeli 6954