Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jukka Aarnio (email), Tapio Rantala

Peltojen luontaisen metsityksen yksityistaloudellinen kannattavuus

Aarnio J., Rantala T. Peltojen luontaisen metsityksen yksityistaloudellinen kannattavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli 6437. https://doi.org/10.14214/ma.6437

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan peltojen luontaisen metsityksen yksityistaloudellista kannattavuutta sekä metsänomistajan itse rahoittamana että valtion metsänparannusavustuksella eri puolilla maata. Aineistona käytettiin pellonmetsityskokeita, joille oli syntynyt hieskoivun taimikoita. Kannattavuuskriteereinä käytettiin nettonykyarvoa ja sisäistä korkoa.

Peltojen luontaiset metsitykset olivat kannattavia (nykyarvot positiivisia) koko maassa metsänparannusrahoituksella ja myyntituloverotuksella 3 %:n korkokannalla. Kivennäispelloilla nettotuottojen nykyarvon keskiarvo oli 1 700 mk ja sisäisten korkojen keskiarvo 5,4 % sekä turvepelloilla hieman alle 1 600 mk ja 5,1 %.

Luontaisessa metsityksessä tulisi suosia aktiivisesta kasvinviljelystä äskettäin vapautuneita tai vain lyhyen ajan kesantona olleita peltoja. Kivennäismaiden pelloilla istutus on yleensä maanomistajan kannalta kannattavin vaihtoehto. Erityisesti kivennäismaita hankalammin metsitettäviksi osoittautuneilla suopelloilla on myös luontainen metsittäminen varteenotettava vaihtoehto, koska kannattavuusero luontaisen metsityksen ja istutuksen välillä jää turvemailla pienemmäksi. Valintaan vaikuttavat kuitenkin oleellisesti maanomistajan pääomalleen asettama tuottovaatimus ja toisaalta käytettävissä olevan julkisen rahoituksen ja oman rahoituksen osuudet.

Avainsanat
hieskoivu; kannattavuus; pellonmetsitys; liiketalous

Tekijät
  • Aarnio, Sähköposti jukka.aarnio@metla.fi (sähköposti)
  • Rantala, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 2114

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6437 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 4 artikkeli 6197
Saarinen V.-M., Aarnio J. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 3 artikkeli 6682
Aarnio J., Rantala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 1 artikkeli 6437
Aarnio J., Rantala T. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1994 no. 1 artikkeli 6043
Rummukainen A., Heikkilä J. et al. (2014) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 3 artikkeli 6225
Petäjistö L., Aarnio J. et al. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6698
Aarnio J., Härkönen S. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 2 artikkeli 6697