Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Juha Laitila (email), Kari Väätäinen

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus

Laitila J., Väätäinen K. (2011). Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 2 artikkeli 6635. https://doi.org/10.14214/ma.6635

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli: 1) Selvittää kuormaus- ja purkuajat, ajankäytön rakenne sekä kuormakoko rangan ja kokopuun autokuljetuksessa. 2) Verrata rangan ja kokopuun haketustuottavuutta terminaaliolosuhteissa. 3) Tehdä vertailulaskelmat rangan, kokopuun ja kokopuupaalauksen korjuu- ja toimituskustannuksista eri kuljetus- ja haketustavoilla, kaukokuljetusmatkoilla ja hakkuupoistuman rinnankorkeusläpimitoilla.

Kokopuun autokuljetuksen kuormakoko oli 30 m3, kun puutavaraa kuljetettiin umpilaidallisella puutavara-autolla. Kaukokuljetuksessa kuormauksen tehotuntituottavuus oli metsäkuljetuspituuteen katkotulla kokopuulla 1,0 m3 minuutissa ja viisi metriä pitkällä rangalla 2,5 m3 minuutissa. Kuorman purkamisen tehotuntituottavuus oli vastaavasti kokopuulla 2,6 m3 minuutissa ja rangalla 3,4 m3 minuutissa. Vertailevan aikatutkimuksen perusteella rangan haketuksen tehotuntituottavuus oli 1,22-kertainen kokopuun haketustuottavuuteen verrattuna.

Tehty vertailulaskelma osoitti, että kokopuuna korjuu oli selvästi edullisin vaihtoehto, kun hakkuupoistuman rinnankorkeusläpimitta oli alle 11 cm. Tätä läpimittaa järeämmillä kohteilla kokopuuna tai rankana korjuun välinen kustannusero jäi pieneksi metsähakkeen tuotannossa. Kokopuuna korjuussa tienvarsihaketukseen perustuva hakkeen toimitusketju oli menetelmistä edullisin. Rankana korjuussa haketus tulisi tehdä joko tienvarsivarastolla tai hakkeen käyttöpaikan välittömässä läheisyydessä. Jos toimitusketjussa käytetään terminaaleja, niin kuljetustaloudellisesti tehokkain tapa on kuljettaa kokopuun sijaan karsittua rankaa. Vertailulaskelman perusteella kokopuupaalauksen kilpailukyky oli heikko nuorten metsien energiapuun hankinnassa.

Avainsanat
nuoret metsät; puunkorjuu; kokopuu; ranka; haketus; kaukokuljetus; metsähake

Tekijät
  • Laitila, Sähköposti juha.laitila@metla.fi (sähköposti)
  • Väätäinen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017 Julkaistu 30.6.2011

Katselukerrat 1069

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6635 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Laitila J., Väätäinen K. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 2 artikkeli 6635
Laitila J., Ahtikoski A. et al. (2017) Esitutkimus rankahakkeen keinokuivaukseen perust.. Metsätieteen aikakauskirja vol. 2017 no. 0 artikkeli 7794
Laitila J., Lehtonen E. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 3-4 artikkeli 5719
Karttunen K., Laitila J. et al. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2016 no. 2 artikkeli 5962
Laitila J., Routa J. (2016) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 4 artikkeli 6593
Laitila J., Ranta T. et al. (2015) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2015 no. 2 artikkeli 6538
Laitila J., (2013) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2012 no. 4 artikkeli 6498
Jylhä P., Dahl O. et al. (2011) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2011 no. 1 artikkeli 5944
Laitila J., Heikkilä J. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 3 artikkeli 5913
Laitila J., (2008) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2008 no. 2 artikkeli 6622
Jylhä P., Laitila J. (2007) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2007 no. 4 artikkeli 5987