Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Hanna Kaurala (email), Henrik Heräjärvi, Erkki Verkasalo

Sahakoivun laatu puhtaissa koivikoissa ja kuusi-koivusekametsiköissä

Kaurala H., Heräjärvi H., Verkasalo E. (2004). Sahakoivun laatu puhtaissa koivikoissa ja kuusi-koivusekametsiköissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6244. https://doi.org/10.14214/ma.6244

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata puhtaissa hies- ja rauduskoivikoissa ja kuusi–koivusekametsiköissä kasvaneiden koivurunkojen teknistä laatua viljavilla kivennäismailla. Laatua kuvaavat muuttujat valittiin metsikkö-, runko-, rungonosa- ja sahatavarakappaletasoilta. Metsikkötyyppien erojen lisäksi tutkittiin puuston tiheyden ja koon vaikutusta koivun laatuun. Kuusivaltaisten seka-metsiköiden hieskoivut olivat vähäoksaisempia kuin puhtaiden koivikoiden hieskoivut. Rauduskoivuissa erot olivat pienempiä. Hieskoivujen runkotilavuus (414–421 dm3) oli selvästi pienempi kuin rauduskoivujen (462–645 dm3), mutta muut tutkitut ominaisuudet eivät eronneet toisistaan merkitsevästi koivulajien välillä. Rungon pikkutukkiosan (läpimitta 12–18 cm) pituus vaihteli eri metsikkötyypeissä välillä 4,6–7,0 metriä, tilavuus 72–114 dm3 ja osuus rungon tilavuudesta 15,6–24,8%. Pikkutukkiosassa oli tyypillisesti sekaisin terveitä, kuivia ja lahoja oksia, mutta kuivat ja lahot oksat olivat pienempiä kuin tukkiosassa. Koska tutkimus kohdistui päätehakkuuikäisiin metsiköihin, pikkutukit olivat peräisin koivujen latvaosista ja poikkesivat siten oksikkuusrakenteeltaan pieniläpimittaisista koivuista ja harvennusleimikoista saatavista pikkutukeista. Rungon ulkoisesti oksattomassa osassa noin puolet sahepinnan pituudesta oli oksatonta myös 50 mm:n etäisyydellä ytimestä, loppu jakaantui lähes tasan kuivaoksaisen ja kuivia sekä terveitä oksia sisältäneen sahepinnan kesken.

Asiasanat
hieskoivu; koivusahatavara; koivutukki; rauduskoivu; sahaus; sekapuusto; tekninen laatu; vaneri

Tekijät
  • Kaurala, ORCID ID:Sähköposti henrik.herajarvi@metla.fi (email)
  • Heräjärvi, ORCID ID:
  • Verkasalo, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6244 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Niemistö P., Kilpeläinen H. et al. (2019) Pystykarsinnan ajankohdan ja työmenetelmän vaiku.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 numero 0 artikkeli id 10189
Kilpeläinen H., Lindblad J. et al. (2011) Sahatukin kertymät ja runkojen laatu eteläsuomal.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli id 6824
Heräjärvi H. (2009) Kuivausmenetelmän vaikutus haavan puuaineen omin.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 3 artikkeli id 6776
Heräjärvi H. (2008) Koivun ja haavan mahdollisuudet puutuotealalla Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6392
Schatz U., Heräjärvi H. et al. (2008) Saha- ja leikkurikarsinnan vaikutukset rauduskoi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli id 6624
Kannisto K., Heräjärvi H. (2006) Rauduskoivun pystykarsinta oksasaksilla - vaikut.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6316
Kaurala H., Heräjärvi H. et al. (2004) Sahakoivun laatu puhtaissa koivikoissa ja kuusi-.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6244
Heräjärvi H., Junkkonen R. (2004) Puutuotteita haavasta ennen, nyt ja tulevaisuude.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6082
Heräjärvi H. (2001) Raudus- ja hieskoivun tekniset ominaisuudet saha.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 4 artikkeli id 6172