Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4

Päätoimittajalta

artikkeli 6810, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2011). Miten tieteellinen tieto saadaan käytännönkäyttöön? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6810. https://doi.org/10.14214/ma.6810
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tiedonanto

artikkeli 6811, Tiedonanto
Atte Komonen, Hanna Alajoki. (2011). Kirjanpainajatuhot luonnonhoidon jälkeen Iitin Saviojalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6811. https://doi.org/10.14214/ma.6811
Original keywords: metsätuhot; kirjanpainaja; ennallistaminen; kaarnakuoriaiset; luonnonhoito
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Ennallistaminen ja luonnonhoito ovat tärkeä osa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, mutta ne voivat myös aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia. Vuonna 2008 hoidettiin rauhoitetun taponlehden (Asarum europaeum) elinaluetta kaatamalla ja kaulaamalla kuusia. Vuonna 2010 sekä suojelualueella että sen ulkopuolella havaittiin kirjanpainajan tappamia puita. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kirjanpainajan esiintymistä kaadetuissa maapuissa, kaulatuissa pystypuissa sekä laskettiin kirjanpainajan tappamien puiden määrä suojelualueella toukokuussa 2011. Kaikista puista laskettiin myös kirjanpainajan emokäytävien määrä per m2 kaarnaa. Luonnollisesti kuolleista pystypuista (n = 120) 93 %, kaulatuista pystypuista (n = 65) 68 % ja kaadetuista maapuista (n = 76) 20 % oli kirjanpainajan asuttamia. Emokäytävätiheys oli lajin tappamissa puissa keskimäärin 269, kaulatuissa pystypuissa 175 ja maapuissa 68 emokäytävää per m2. Tutkimus osoittaa, että kirjanpainaja lisääntyi tuotetussa lahopuussa siinä määrin, että se pystyi tappamaan eläviä puita suojelualueella. On todennäköistä, että kirjanpainajan tappamat puut olivat jo valmiiksi heikentyneitä kesän 2010 poikkeuksellisten helteiden takia. Elokuussa 2011 havaittiin enää muutamia tuoreita kirjanpainajan tappamia puita ja tuho näyttää taantuneen. Yhteenvetona voidaan suositella, että ennallistamisen ja luonnonhoidon sivuvaikutuksia pitää seurata systemaattisesti, jotta menetelmiä voidaan kehittää ja tuholaisriski minimoida.

 • Komonen, Sähköposti: atte.komonen@jyu.fi (sähköposti)
 • Alajoki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6819, Tieteen tori
Teijo Palander, Jaska Salonen, Heikki Ovaskainen. (2011). Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6819. https://doi.org/10.14214/ma.6819
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Palander, Sähköposti: teijo.s.palander@uef.fi (sähköposti)
 • Salonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ovaskainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6818, Tieteen tori
Heikki Ovaskainen, Pirkko Pihlaja, Teijo Palander. (2011). Kantobiomassan määrän mallintaminen leimikoissa hakkuukonemittausten avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6818. https://doi.org/10.14214/ma.6818
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Ovaskainen, Sähköposti: heikki.ovaskainen@uef.fi (sähköposti)
 • Pihlaja, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Palander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6817, Tieteen tori
Tapani Repo, Marja Roitto, Sirkka Sutinen. (2011). Juuritutkimuksella uutta tietoa puiden kasvusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6817. https://doi.org/10.14214/ma.6817
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Repo, Sähköposti: tapani.repo@metla.fi (sähköposti)
 • Roitto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sutinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6816, Tieteen tori
Otso Huitu, Heikki Henttonen. (2011). Myyrien kannanvaihtelut aikojen ja ilmojen saatossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6816. https://doi.org/10.14214/ma.6816
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Huitu, Sähköposti: heikki.henttonen@metla.fi (sähköposti)
 • Henttonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6815, Tieteen tori
Lauri Korhonen. (2011). Latvuspeittävyys, sen mittaaminen ja kansainvälinen metsän määritelmä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6815. https://doi.org/10.14214/ma.6815
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korhonen, Sähköposti: lauri.korhonen@uef.fi (sähköposti)
artikkeli 6814, Tieteen tori
Harri Koivusalo, Ari Laurén. (2011). Metsät osana veden kiertoa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6814. https://doi.org/10.14214/ma.6814
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Koivusalo, Sähköposti: harri.koivusalo@aalto.fi (sähköposti)
 • Laurén, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6813, Tieteen tori
Markku Ollikainen. (2011). Metsät, vesi ja kestävä metsätalous. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6813. https://doi.org/10.14214/ma.6813
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ollikainen, Sähköposti: markku.ollikainen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6812, Tieteen tori
Ari Laurén. (2011). Akateemiset hyveet ja tutkimustulosten vienti käytäntöön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6812. https://doi.org/10.14214/ma.6812
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Laurén, Sähköposti: ari.lauren@metla.fi (sähköposti)

Tutkimusseloste

artikkeli 6827, Tutkimusseloste
Jouni Siipilehto. (2011). Menetelmiä ja sovelluksia metsikön rakenteen ennustemallien parantamiseksi Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6827. https://doi.org/10.14214/ma.6827
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6826, Tutkimusseloste
Jouni Siipilehto. (2011). Metsikön rakenteen kuvaaminen lineaarisen ennustamisen teorian avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6826. https://doi.org/10.14214/ma.6826
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6825, Tutkimusseloste
Tapio Rantala. (2011). Metsäsektoria ja luonnonsuojelua koskevan päätöksenteon demokraattinen legitimiteetti – tutkimus suomalaisten lehtien yleisönosastokeskustelusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6825. https://doi.org/10.14214/ma.6825
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rantala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6824, Tutkimusseloste
Harri Kilpeläinen, Jari Lindblad, Henrik Heräjärvi, Erkki Verkasalo. (2011). Sahatukin kertymät ja runkojen laatu eteläsuomalaisissa harvennuskoivikoissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6824. https://doi.org/10.14214/ma.6824
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kilpeläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Lindblad, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Heräjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Verkasalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6823, Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Risto Rikala, Heikki Smolander. (2011). Kuusen taimien istuttaminen Bracke- ja Ecoplanter-istutuskoneilla – maanmuokkauksen, istutuksen ja taimien maastomenestymisen arviointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6823. https://doi.org/10.14214/ma.6823
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Luoranen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Rikala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Smolander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6822, Kirjallisuutta
Jari Parviainen. (2011). Metsäpalojen hallinnan opaskirja. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6822. https://doi.org/10.14214/ma.6822
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Parviainen, Sähköposti: jari.parviainen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6821, Kirjallisuutta
Veli-Pekka Järveläinen. (2011). Merkittävä teos metsien teollisen käytön historiasta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6821. https://doi.org/10.14214/ma.6821
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Järveläinen, Sähköposti: vpjarvel@nic.fi (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6820, Puheenvuoro
Tuomo Kalliokoski. (2011). Mitä kuuluu metsäntutkimukselle – näkökulma maan alta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6820. https://doi.org/10.14214/ma.6820
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kalliokoski, Sähköposti: tuomo.kalliokoski@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit