Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mikko Ylimartimo (email), Pertti Harstela, Kari T. Korhonen, Matti Sirén

Ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuus ojitetuilla turvemailla

Ylimartimo M., Harstela P., Korhonen K. T., Sirén M. Ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuus ojitetuilla turvemailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6500. https://doi.org/10.14214/ma.6500

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) ehdotettujen ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuutta ojitetuilla turvemailla ja tutkittiin mahdollisuuksia korjuukelpoisuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkasteltiin eri tietolähteissä, VMI:ssa ja aluesuunnitelmissa (AS), olevia eroavaisuuksia ensiharvennuskohteiden ominaisuuksista. Aineistona oli Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueelta 47 kpl VMI9:ssa mitattua metsikkökuviota, niiltä kerätty maastomittausaineisto sekä aluesuunnitelmatiedot.

Kohteiden korjuukelpoisuus osoittautui heikoksi. Koneellisessa korjuussa 6 % ja metsurikorjuussa 21 % kohteista alitti korjuukelpoisuusrajaksi asetetun kustannustason. Kun korjuukelpoisuusmittarina oli hakkuukertymä, korjuukelpoisten kohteiden osuus oli 38 %. Korjuukelvottomuuden syinä olivat lähinnä pieni rungon koko ja hakkuukertymä. Korjuukelpoisuuden parantamiseksi tutkitut vaihtoehdot eivät ratkaisevasti parantaneet korjuun edellytyksiä.

VMI:ssa ja aluesuunnitelmissa ehdotetut turvemaiden ensiharvennusten määrät ja hakkuukiireellisyysarviot vastasivat hyvin toisiaan. Sen sijaan tilavuusarvioissa oli merkittäviä poikkeamia. VMI:n ensiharvennusalat kuvaavat metsänhoidollista tarvetta ja tämän tutkimuksen mukaan vain pieni osa VMI:n ensiharvennusehdotuksista on taloudellisesti korjattavissa. Toisaalta ensiharvennusten tekeminen nopeuttaa metsiköiden järeytymistä ja siten parantaa tulevien hakkuiden kannattavuutta.

Avainsanat
ensiharvennus; puunkorjuu; VMI; turvemaat; aluesuunnitelmat

Tekijät
  • Ylimartimo, Sähköposti mikko.ylimartimo@metla.fi (sähköposti)
  • Harstela, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Korhonen, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org
  • Sirén, Sähköposti ei.tietoa@metsatiede.org

Vastaanotettu 20.2.2017

Katselukerrat 3203

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6500 | Lataa PDF

Creative Commons License

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Väätäinen J., Palander T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2002 no. 1 artikkeli 6541
Ylimartimo M., Harstela P. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 2 artikkeli 6500
Toivonen M., Palander T. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2001 no. 1 artikkeli 5817
Meriläinen A., Sikanen L. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1995 no. 1 artikkeli 6378
Kolström T., Harstela P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2004 no. 4 artikkeli 5670
Kalland F., Harstela P. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 3 artikkeli 6804
Harstela P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2003 no. 2 artikkeli 5683
Kirkkala A., Sikanen L. et al. (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2000 no. 1 artikkeli 6915
Harstela P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1998 no. 4 artikkeli 6000
Rantala J., Harstela P. et al. (2010) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2010 no. 1 artikkeli 6791
Harstela P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 2006 no. 4 artikkeli 6322
Harstela P., (1970) Metsätieteen aikakauskirja vol. 1999 no. 4 artikkeli 6283