Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1

Päätoimittajalta

artikkeli 5846, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2012). Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja arvioitu korkeatasoisiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5846. https://doi.org/10.14214/ma.5846
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 5847, Tutkimusartikkeli
Mervi Kasanen, Hannu I. Heikkinen. (2012). Kolme näkökulmaa pohjoispohjanmaalaisten metsänomistajien valintoihin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5847. https://doi.org/10.14214/ma.5847
Original keywords: metsänhoitomenetelmät; metsänuudistamiskäyttäytyminen; metsänomistajat; laadullinen analyysi; ympäristöantropologia; poliittinen ekologia; kognitiivinen antropologia; toimijaverkkoteoria
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tässä ympäristöantropologisessa tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien perusteluita ja käsityksiä metsänhoidon vaiheista haastattelemalla 24 henkilöä (39 haastattelukertaa), jotka omistavat metsää Pohjois-Pohjanmaalla. Laadullisen aineiston avulla selvitettiin tasaikäisen ja eri-ikäisen metsän kasvatukseen liittyvää päättelyä. Metsänomistajien käsityksiä verrattiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksiin. Aineistona olivat myös neljän eri puolilla Suomea tapahtuneen metsänuudistamista ja hakkuita koskeneen oikeustapauksen asiakirja-aineistot vuosilta 2004–2008.

Analyysissä hyödynnettiin kolmea näkökulmaa: poliittista ekologiaa, kognitiivista antropologiaa ja toimijaverkkoteoriaa. Poliittisen ekologian näkökulmassa metsänomistajien käsityksiä tarkasteltiin osana Suomen metsätalouden ja metsäkeskustelun kehitystä. Kognitiivisen antropologian kulttuuristen mallien käsitettä soveltaen haastateltavien päättelystä koostettiin kaksi yleistävää ajattelumallia: vakiintuneen metsänhoidon malli ja vaihtoehtoisen metsänhoidon malli, jossa painottui metsänhoitomenetelmien joustava yhdisteleminen tarpeen mukaan. Toimijaverkkoteoria jäsensi oikeustapausaineistoja, joissa tiivistyivät kulttuurisissa malleissa esiintyneet käsitykset metsänhoidosta. Vakiintuneen metsänhoidon malli mukaili Hyvän metsänhoidon suosituksissa esitettyä linjaa. Vaihtoehtoisen metsänhoidon malli erosi suosituksista, mutta vain osittain. Esitetyn kritiikin pohjalta metsähallinnoinnissa olisi huomioitava metsänomistajien vaihtelevat käsitykset, toimintansa perustelut ja tarpeet entistä monipuolisemmin.

 • Kasanen, Sähköposti: mervi.kasanen@oulu.fi (sähköposti)
 • Heikkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 5849, Tieteen tori
Annika Kangas, Antti Mäkinen. (2012). Metsävaratiedon elinkaari. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5849. https://doi.org/10.14214/ma.5849
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kangas, Sähköposti: annika.kangas@helsinki.fi (sähköposti)
 • Mäkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5848, Tieteen tori
Matti Koivula, Erkki Hallman, Jari Kouki, Timo Kuuluvainen, Juha Siitonen, Sauli Valkonen. (2012). Luonnonmetsän inspiroimaa metsänhoitoa tutkitaan aluetason koejärjestelyllä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5848. https://doi.org/10.14214/ma.5848
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Koivula, Sähköposti: matti.koivula@metla.fi (sähköposti)
 • Hallman, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kouki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kuuluvainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Siitonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Valkonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 5860, Tutkimusseloste
Anu Hynninen. (2012). Typpikuormituksen vähentäminen pintavalutuskenttien avulla metsävaluma-alueilla: Pidätystehokkuus ja ympäristövaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5860. https://doi.org/10.14214/ma.5860
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hynninen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5859, Tutkimusseloste
Liisa Kulmala. (2012). Yleisen pintakasvillisuuslajiston hiilensidonta on ennustettavissa ympäristötekijöiden avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5859. https://doi.org/10.14214/ma.5859
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kulmala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5858, Tutkimusseloste
Joonas Järvinen, Jaakko Linnakangas. (2012). Yritysten kyvykkyydet Suomen metsäklusterissa: vertailuja "itseorganisoituvan kartan" avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5858. https://doi.org/10.14214/ma.5858
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Järvinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Linnakangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5857, Tutkimusseloste
Tuomas Aakala. (2012). Kuolleen puun määrän ja laadun vaihtelu vanhoissa boreaalisissa metsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5857. https://doi.org/10.14214/ma.5857
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Aakala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5856, Tutkimusseloste
Raisa Mäkipää, Tapio Linkosalo. (2012). Nopea maastokelpoinen menetelmä lahopuun tiheyden mittaamiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5856. https://doi.org/10.14214/ma.5856
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mäkipää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Linkosalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5855, Tutkimusseloste
Meeri Pearson, Markku Saarinen, Kari Minkkinen, Niko Silvan, Jukka Laine. (2012). Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien uudistamisessa: männyn viljelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5855. https://doi.org/10.14214/ma.5855
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Pearson, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Saarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Minkkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Silvan, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 5854, Kirjallisuutta
Juha Siitonen, Seppo Nevalainen. (2012). Tiivis kuvaopas metsätuhojen tunnistamisen avuksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5854. https://doi.org/10.14214/ma.5854
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Siitonen, Sähköposti: juha.siitonen@metla.fi (sähköposti)
 • Nevalainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5853, Kirjallisuutta
Pekka T. Rajala. (2012). Painavaa asiaa puutavaran kuljetuksesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5853. https://doi.org/10.14214/ma.5853
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rajala, Sähköposti: pekka.t.rajala@storaenso.com (sähköposti)
artikkeli 5852, Kirjallisuutta
Heikki Lindroos. (2012). "Metsäherrojen" kanssa marjassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5852. https://doi.org/10.14214/ma.5852
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lindroos, Sähköposti: h.lindroos@pp.inet.fi (sähköposti)
artikkeli 5851, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2012). Ympäristöopas valtion vai peräti valtakunnan metsien vastuulliselle hoidolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5851. https://doi.org/10.14214/ma.5851
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@netsonic.fi (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 5850, Puheenvuoro
Esa-Jussi Viitala. (2012). Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhentuminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5850. https://doi.org/10.14214/ma.5850
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Viitala, Sähköposti: esa-jussi.viitala@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit