Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015

Päätoimittajalta

artikkeli 6583, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2016). Säilyykö tutkimusetiikka digitaalisessa julkaisemisessa ja tiedeviestinnässä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6583. https://doi.org/10.14214/ma.6583
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)
artikkeli 6923, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen tulosten julkaiseminen ja saattaminen käyttöön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6923. https://doi.org/10.14214/ma.6923
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)
artikkeli 6529, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsäntutkimuksen pitkä yhteistyön perinne. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6529. https://doi.org/10.14214/ma.6529
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)
artikkeli 6296, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2015). Metsien hoito ja puunkäytön mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6296. https://doi.org/10.14214/ma.6296
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6584, Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Annika Kangas. (2016). Näslundin pituuskäyrä ja siihen perustuvia malleja läpimitan ja pituuden välisestä riippuvuudesta suomalaisissa talousmetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6584. https://doi.org/10.14214/ma.6584
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kangas, Sähköposti:
artikkeli 6924, Tutkimusartikkeli
Tanja Ikonen, Miina Jahkonen. (2015). Toiminnan laadun merkitys metsäenergia-alan pk-yritysten välisissä luottamussuhteissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6924. https://doi.org/10.14214/ma.6924
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Ikonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Jahkonen, Sähköposti:
artikkeli 6531, Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Tapio Huttunen. (2015). Metsikön todellisen iän määrittäminen rinnankorkeusiästä suomalaisissa talousmetsissä. Ikälisäysmalli INKA-aineiston kairauksista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6531. https://doi.org/10.14214/ma.6531
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Huttunen, Sähköposti:
artikkeli 6530, Tutkimusartikkeli
Antti Mutanen, Jari Viitanen. (2015). Suomen sahateollisuuden kansainvälinen kustannuskilpailukyky 2000-luvulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6530. https://doi.org/10.14214/ma.6530
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mutanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Viitanen, Sähköposti:
artikkeli 6297, Tutkimusartikkeli
Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen, Marja-Leena Päätalo. (2015). Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja käytettäessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6297. https://doi.org/10.14214/ma.6297
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Valkonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Päätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Katsaus

artikkeli 6925, Katsaus
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppä energiapuuna. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6925. https://doi.org/10.14214/ma.6925
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hytönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Saarsalmi, Sähköposti:

Tiedonanto

artikkeli 6585, Tiedonanto
Katariina Alaspää, Petteri Muukkonen, Raisa Mäkipää. (2016). Lahopuun merkitys kasvualustana eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6585. https://doi.org/10.14214/ma.6585
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Alaspää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Muukkonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mäkipää, Sähköposti:
artikkeli 6926, Tiedonanto
Riikka Paloniemi, Mia Pihlajamäki, Maarit Jokinen, Outi Ratamäki. (2015). Metsänhoitoyhdistykset METSO-ohjelman toimeenpanossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6926. https://doi.org/10.14214/ma.6926
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Paloniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Pihlajamäki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jokinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ratamäki, Sähköposti:

Tutkimusseloste

artikkeli 6597, Tutkimusseloste
Riikka Linnakoski. (2016). Metsätammen sinistäjäsienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina Lounais-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6597. https://doi.org/10.14214/ma.6597
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Linnakoski, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6596, Tutkimusseloste
Juho Hautsalo. (2016). Tammen pituuskasvun ja selviytymiskyvyn populaatiokohtainen vaihtelu lajin esiintymisalueen pohjoisrajalla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6596. https://doi.org/10.14214/ma.6596
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hautsalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6595, Tutkimusseloste
Sakari Tuominen, Andras Balazs, Heikki Saari, Ilkka Pölönen, Janne Sarkeala, Risto Viitala. (2016). Miehittämättömät lentolaitteet (UAV) luonnonvarojen hallinnassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6595. https://doi.org/10.14214/ma.6595
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Tuominen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Balazs, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Saari, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pölönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sarkeala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Viitala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6594, Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Risto Rikala. (2016). Varhaisen lyhytpäiväkäsittelyn ja kesäistutuksen vaikutukset kuusen taimien kehitykseen istutuksen jälkeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6594. https://doi.org/10.14214/ma.6594
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Luoranen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Rikala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6593, Tutkimusseloste
Juha Laitila, Johanna Routa. (2016). Traktori- ja autohakkurin tuottavuus ja puun varastointiajan vaikutus mäntyrunkopuuhakkeen ominaisuuksiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6593. https://doi.org/10.14214/ma.6593
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Laitila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Routa, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6937, Tutkimusseloste
Jukka Malinen, Mika Haring, Harri Kilpeläinen, Erkki Verkasalo. (2015). Hinnoittelumenetelmän vaikutus puuraakaaineen ohjautumiseen – simulointitarkastelu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6937. https://doi.org/10.14214/ma.6937
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Malinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Haring, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kilpeläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Verkasalo, Sähköposti:
artikkeli 6936, Tutkimusseloste
Mikko Moilanen, Jyrki Hytönen, Hannu Hökkä, Anssi Ahtikoski. (2015). Lannoituksen puustovaikutukset ja kannattavuus puolukkaturvekankaan männikössä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6936. https://doi.org/10.14214/ma.6936
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Moilanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Hytönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hökkä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ahtikoski, Sähköposti:
artikkeli 6935, Tutkimusseloste
Katri Himanen, Markku Nygren. (2015). Kuusen siementen liotuslajittelu vaikuttaa paakkutaimien laatuun ja kokoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6935. https://doi.org/10.14214/ma.6935
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Himanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Nygren, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6934, Tutkimusseloste
Marjut Turtiainen. (2015). Mustikka- ja puolukkasatojen mallintaminen Suomessa: Erilaisia lähestymistapoja laatia malleja metsäsuunnittelulaskelmia varten. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6934. https://doi.org/10.14214/ma.6934
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Turtiainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6933, Tutkimusseloste
Olli-Pekka Tikkanen, Irina A. Chernyakova. (2015). Asutushistorian vaikutus Vodlajärven kansallispuiston nykyiseen metsämaisemaan Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6933. https://doi.org/10.14214/ma.6933
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Tikkanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Chernyakova, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6539, Tutkimusseloste
Lauri Korhonen, Daniela Ali-Sisto, Timo Tokola. (2015). Trooppisen metsän latvuspeittävyyden estimointi satelliittikuvien ja laserkeilauspohjaisen referenssiaineiston avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6539. https://doi.org/10.14214/ma.6539
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Ali-Sisto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tokola, Sähköposti:
artikkeli 6538, Tutkimusseloste
Juha Laitila, Tapio Ranta, Antti Asikainen, Eero Jäppinen, Olli-Jussi Korpinen. (2015). Kantojen kustannuskilpailukyky metsähakkeen hankinnassa Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6538. https://doi.org/10.14214/ma.6538
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Laitila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Ranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Asikainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jäppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Korpinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6537, Tutkimusseloste
Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Jussi Peuhkurinen, Markus Holopainen. (2015). Heikkotuottoisten ojitettujen soiden puustoinventointi Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa hyödyntäen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6537. https://doi.org/10.14214/ma.6537
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Niemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Peuhkurinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Holopainen, Sähköposti:
artikkeli 6309, Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Anna Saarsalmi. (2015). Harmaaleppävesakoiden biomassatuotos ja lannoituksen vaikutus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6309. https://doi.org/10.14214/ma.6309
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hytönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Saarsalmi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6308, Tutkimusseloste
Katri Hamunen, Outi Virkkula, Teppo Hujala, Juha Hiedanpää, Mikko Kurttila. (2015). Metsänomistajien vapaamuotoisen vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen edistäminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6308. https://doi.org/10.14214/ma.6308
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hamunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Virkkula, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hujala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hiedanpää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kurttila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6307, Tutkimusseloste
Hannu Hökkä, Hanna Mäkelä. (2015). Kuusen taimien pituuskasvu hakkuun jälkeen korpikuusikon pienaukoissa Pohjois-Suomessa – vertailu ylispuuhakkuisiin ja viljelytaimikoihin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6307. https://doi.org/10.14214/ma.6307
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hökkä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Mäkelä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6306, Tutkimusseloste
Tiina Laine, Veli-Matti Saarinen. (2015). Vertaileva aikatutkimus Risutec APC- ja Bracke-istutuslaitteista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6306. https://doi.org/10.14214/ma.6306
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Saarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6590, Kirjallisuutta
Juha-Pekka Hotanen. (2016). Uudistunut kasvitieteellinen suotyyppiopas. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6590. https://doi.org/10.14214/ma.6590
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hotanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6589, Kirjallisuutta
Jaana Laine. (2016). Metsätaloushistoriaa tarkkaavaiselle ja kärsivälliselle lukijalle. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6589. https://doi.org/10.14214/ma.6589
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6536, Kirjallisuutta
Anneli Viherä-Aarnio. (2015). Koivukulttuurin käsikirja. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6536. https://doi.org/10.14214/ma.6536
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Viherä-Aarnio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6305, Kirjallisuutta
Matleena Kniivilä. (2015). Hyvinvointia metsien virkistyskäytöstä ja matkailusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6305. https://doi.org/10.14214/ma.6305
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kniivilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6304, Kirjallisuutta
Mikko Jokinen. (2015). Ympäristön myytit menneessä ja tässä päivässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6304. https://doi.org/10.14214/ma.6304
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Jokinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6303, Kirjallisuutta
Matti Kärkkäinen. (2015). Metsänkasvatus – Tutkijat pystyisivät parempaankin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6303. https://doi.org/10.14214/ma.6303
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kärkkäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6592, Puheenvuoro
Antti Mutanen, Jari Viitanen. (2016). Vastaus Jyrki Kettuselle: Yrityskohtainen kilpailukykyvertailu on tarpeellista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6592. https://doi.org/10.14214/ma.6592
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mutanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Viitanen, Sähköposti:
artikkeli 6591, Puheenvuoro
Jyrki Kettunen:. (2016). Sahateollisuuden kilpailukyvystä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6591. https://doi.org/10.14214/ma.6591
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kettunen:, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Luonnonvarariskien hallinta

artikkeli 6302, Tieteen tori|Luonnonvarariskien hallinta
Jere Kaivosoja, Hanna Huitu. (2015). Maatalouden kasvintuotantoon liittyvien riskien hallinta paikkatietomenetelmillä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6302. https://doi.org/10.14214/ma.6302
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kaivosoja, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Huitu, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6301, Tieteen tori|Luonnonvarariskien hallinta
Petteri Alho, Leena Laamanen, Elina Kasvi, Yunsheng Wang, Claude Flener. (2015). Tulvariskien hallinta uusilla teknologioilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6301. https://doi.org/10.14214/ma.6301
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Alho, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Laamanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kasvi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Wang, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Flener, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6300, Tieteen tori|Luonnonvarariskien hallinta
Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Tuula Kantola, Minna Blomqvist, Maiju Kosunen. (2015). Hyönteistuhoriskien hallinta uusilla teknologioilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6300. https://doi.org/10.14214/ma.6300
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lyytikäinen-Saarenmaa, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kantola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Blomqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kosunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6299, Tieteen tori|Luonnonvarariskien hallinta
Mikko Vastaranta, Eija Honkavaara, Ninni Saarinen, Markus Holopainen, Juha Hyyppä. (2015). Tuuli- ja lumituhojen kartoitus ja mallinnus useampiaikaisten kaukokartoituspintamallien avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6299. https://doi.org/10.14214/ma.6299
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Honkavaara, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Saarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Holopainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hyyppä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6298, Tieteen tori|Luonnonvarariskien hallinta
Ville Kankare, Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Markus Holopainen, Juha Hyyppä. (2015). Puustobiomassan kartoituksen ja seurannan kehittäminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli 6298. https://doi.org/10.14214/ma.6298
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kankare, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Niemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Holopainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hyyppä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Tavoitteena metsien monet hyödyt

artikkeli 6535, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Leena Finér. (2015). Valuma-alueen huomioonottavan suunnittelun hyödyt. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6535. https://doi.org/10.14214/ma.6535
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Finér, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6534, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Artti Juutinen. (2015). Metsien monet hyödyt ja taloudellinen arvottaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6534. https://doi.org/10.14214/ma.6534
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Juutinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6533, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Miina Rautiainen. (2015). Fysikaaliset menetelmät metsien kaukokartoituksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6533. https://doi.org/10.14214/ma.6533
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rautiainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6532, Tieteen tori|Tavoitteena metsien monet hyödyt
Jyrki Kangas. (2015). Millaista metsätietoa tarvitaan monitavoitteisen metsäsuunnittelun pohjaksi? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 2 artikkeli 6532. https://doi.org/10.14214/ma.6532
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

artikkeli 6588, Tieteen tori|Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana
Janne S. Kotiaho, Saija Kuusela, Eini Nieminen, Atte Moilanen. (2016). Elinympäristöjen tilan edistämisen priorisoinnin periaatteet ja menetelmä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6588. https://doi.org/10.14214/ma.6588
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kotiaho, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kuusela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Nieminen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Moilanen, Sähköposti:
artikkeli 6587, Tieteen tori|Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana
Yrjö Haila. (2016). Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6587. https://doi.org/10.14214/ma.6587
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Haila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6586, Tieteen tori|Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana
Tuomo Kalliokoski. (2016). Ilmastonmuutos ja biotalous – Metsäsektorilla vaaditaan paradigman muutosta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 4 artikkeli 6586. https://doi.org/10.14214/ma.6586
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kalliokoski, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen

artikkeli 6932, Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Inka Pippuri. (2015). Apua tohtorien työllistymiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6932. https://doi.org/10.14214/ma.6932
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pippuri, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6931, Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Hely Häggman. (2015). Mikä on olennaista tutkijan ammatissa ja miten siihen voidaan valmistautua koulutuksen aikana? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6931. https://doi.org/10.14214/ma.6931
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Häggman, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6930, Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Annukka Valkeapää. (2015). Metsäalan uskomuksia horjuttava tutkimustieto ohitetaan helposti. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6930. https://doi.org/10.14214/ma.6930
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Valkeapää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6929, Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Esa Härmälä. (2015). Käytännön toiveet metsäntutkimukselle – miten varmistetaan, että paras tutkimustieto tulee soveltajien käyttöön. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6929. https://doi.org/10.14214/ma.6929
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Härmälä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6928, Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Jarkko Hantula. (2015). Tutkimuksen hyödyntäminen yhteis- kunnassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6928. https://doi.org/10.14214/ma.6928
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hantula, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6927, Tieteen tori|Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen
Markku Ollikainen. (2015). Miten yhteiskunnan tietotarpeet ja tutkimuksen terävin kärki saadaan kohtaamaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 3 artikkeli 6927. https://doi.org/10.14214/ma.6927
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ollikainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit