Artikkelit kirjoittajalta Veli-Pekka Järveläinen

Tiedonanto

artikkeli 5999, Tiedonanto
Veli-Pekka Järveläinen, Heimo Karppinen, Pekka Ripatti. Yksityismetsien puunmyyntitulot omistajaryhmittäin ja alueittain. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 4 artikkeli 5999. https://doi.org/10.14214/ma.5999
Original keywords: yksityismetsät; puunmyyntitulot; maaseudun elinvoimaisuus; metsänomistusrakenne
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa tarkastellaan yksityismetsien puunmyyntitulojen jakautumista omistajaryhmittäin ja alueittain sekä arvioidaan odotettavissa olevia omistajaryhmittäisiä muutoksia tulojen jakautumisessa. Tutkimus perustuu vuonna 1990 kerättyyn valtakunnalliseen postikyselyaineistoon ja tilastolähteisiin. Metsänomistajien vuotuiset bruttopuunmyyntitulot olivat 1980-luvun jälkipuolella koko maassa noin 6 miljardia markkaa (vuoden 1996 hinnoin). Metsähehtaarilta tuloja kertyi keskimäärin 490 markkaa vuodessa.

Tilalla asuvat metsänomistajat saivat noin 60 prosenttia puunmyyntituloista ja muualla tilan sijaintikunnassa asuvat lisäksi vajaan viidesosan. Kaksi kolmasosaa tuloista kertyi Itä- ja Etelä-Suomesta, vaikka ne edustavat alle puolta yksityismetsien alasta. Pohjois-Suomen osuus puunmyyntituloista oli vain runsas kymmenesosa, vaikka alueella on lähes kolmasosa yksityismetsien alasta. Maatalousyrittäjät saivat lähes puolet koko maan puunmyyntituloista, ja heidän osuutensa tuloista oli metsäalaosuutta suurempi muualla kuin Itä-Suomessa.

Yksityismetsänomistuksen rakenteen muuttuessa ennusteiden mukaisesti vuonna 2020 tilalla asuvien metsänomistajien puunmyyntitulo-osuus pienenee noin 60 prosentista 55 prosenttiin eli yli puolet tuloista jäisi edelleen maaseudulle. Sen sijaan maanviljelijöiden (maatalousyrittäjät ja eläkkeellä olevat maanviljelijät) tulo-osuus pienenee selvemmin. Mikäli tulot pysyisivät 1980-luvun jälkipuoliskon tasolla, tilalla asuvien metsänomistajien bruttopuunmyyntitulot olisivat 3,3 miljardia markkaa vuonna 2020 ja tilan ulkopuolella asuvien vastaavasti 2,7 miljardia markkaa. Maanviljelijät saisivat puunmyyntituloja 2,6 miljardia markkaa.

  • Järveläinen, Sähköposti: veli-pekka.jarvelainen@helsinki.fi (sähköposti)
  • Karppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
  • Ripatti, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6239, Tieteen tori
Veli-Pekka Järveläinen, Pekka Ollonqvist, Matti Ryhänen, Matti Ylätalo. (1997). Metsä maatilataloudessa – yhteissuunnittelun ongelmia ja haasteita|525-536. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli 6239. https://doi.org/10.14214/ma.6239
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
  • Järveläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
  • Ryhänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
  • Ylätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6821, Kirjallisuutta
Veli-Pekka Järveläinen. (2011). Merkittävä teos metsien teollisen käytön historiasta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 4 artikkeli 6821. https://doi.org/10.14214/ma.6821
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Järveläinen, Sähköposti: vpjarvel@nic.fi (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6889, Puheenvuoro
Veli-Pekka Järveläinen. (2013). Näkökohtia metsätalouden kannattavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 2 artikkeli 6889. https://doi.org/10.14214/ma.6889
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Järveläinen, Sähköposti: vpjarvel@nic.fi (sähköposti)
artikkeli 5746, Puheenvuoro
Veli-Pekka Järveläinen. (2010). Näkökohtia teorian ja empirian vuorovaikutuksesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 2 artikkeli 5746. https://doi.org/10.14214/ma.5746
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Järveläinen, Sähköposti: vpjarvel@nic.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit