Artikkelit kirjoittajalta Taneli Kolström

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6136, Tutkimusartikkeli
Aki Pitkänen, Erkki Järvinen, Jaana Turunen, Taneli Kolström, Jari Kouki. Kulotuksen ja maan muokkauksen vaikutus männyn siementen itämiseen ja kylvötaimien varhaiseen eloonjääntiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli 6136. https://doi.org/10.14214/ma.6136
Original keywords: luontainen uudistaminen; kylvö; kulotus; männyn taimettuminen; muokkaus
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa selvitettiin kulotuksen ja erilaisten maankäsittelytapojen vaikutusta männyn siementen itämiseen ja kylvötaimien varhaiskehitykseen avoimella kulotetulla ja kulottamattomalla maalla. Erityisesti pyrittiin selvittämään männyn taimettumisen eroja mineraalimaapinnoilla, muokkaamattomalla maalla ja kulotetuilla humuspinnoilla. Tutkimukseen sisältyi kasvihuoneoloissa ja maastossa tehty idätyskoe erilaisilla pinnoilla, sekä kaksi perättäisinä kesinä suoritettua männyn kylvöä kulotetuille ja kulottamattomille aloille muokattuihin tai muokkaamattomiin koeruutuihin.

Alustan laatu sinänsä ei näyttänyt olevan merkittävä tekijä itämisen ja taimien varhaiskehityksen suhteen kasvihuoneessa, vaan itävyys oli kaikilla pinnoilla yhtä hyvä. Maastossa paljastettu mineraalimaa sen sijaan oli selvästi suotuisin alusta itämiselle ja taimettumiselle. Muokkaamaton, kasvipeitteinen maan pinta ja kulotuksen paljastama humuspinta olivat huonoja taimettumisalustoina. Näiden pintojen huonoon taimettumiseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tässä artikkelissa. Tulokset osoittavat, että luontaisesti uudistettaessa kevyt mineraalimaan paljastava muokkaus on välttämätön hyvän taimettumistuloksen saamiseksi kulottamattomilla uudistusaloilla, sekä tarpeen myös kulotetuilla aloilla silloin, kun humuksen palaminen on jäänyt riittämättömäksi. Tukkikärsäkkäiden (Hylobius spp.) aiheuttamia syöntivaurioita havaittiin vasta toisena ja kolmantena kylvön jälkeisenä kesänä, vaikka hyönteisiä oli alueilla runsaasti jo tätä ennen.

 • Pitkänen, Sähköposti: jari.kouki@joensuu.fi (sähköposti)
 • Järvinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Turunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kolström, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kouki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 5670, Tieteen tori
Taneli Kolström, Pertti Harstela. Viisi teemaa puuntuotannon tulevaisuudesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli 5670. https://doi.org/10.14214/ma.5670
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kolström, Sähköposti: taneli.kolstrom@joensuu.fi (sähköposti)
 • Harstela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6057, Tieteen tori
Taneli Kolström, Risto Päivinen, Ari Pussinen. Venäjän metsävarat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6057. https://doi.org/10.14214/ma.6057
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kolström, Sähköposti: taneli.kolstrom@metla.fi (sähköposti)
 • Päivinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pussinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6269, Tutkimusseloste
Timo Saksa, Juha Heiskanen, Jari Miina, Jaakko Tuomola, Taneli Kolström. Pituuskasvun mallitus nuorissa kuusentaimikoissa Etelä-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 1 artikkeli 6269. https://doi.org/10.14214/ma.6269
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Saksa, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Heiskanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Miina, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tuomola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kolström, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Metsäsektorin kansainvälistyminen ja metsäntutkimus

artikkeli 6720, Tieteen tori|Metsäsektorin kansainvälistyminen ja metsäntutkimus
Taneli Kolström. Karjalan mallimetsähanke – Taiga Model Forest. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli 6720. https://doi.org/10.14214/ma.6720
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kolström, Sähköposti: taneli.kolstrom@joensuu.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit