Artikkelit kirjoittajalta Eeva Hellström

Katsaus

artikkeli 6733, Katsaus
Eeva Hellström, Pentti Hyttinen. Tapaustutkimusstrategia ja metsätieteet|389-407. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli 6733. https://doi.org/10.14214/ma.6733
Original keywords: tapaustutkimus; tutkimusstrategia; yleistäminen; metsätieteet
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Katsauksessa esitellään kirjallisuustarkastelun pohjalta tapaustutkimuksen metodiikkaa ja sen käyttöön liittyviä ominaispiirteitä. Tapaustutkimuksen perusteiden läpikäyntiin paneudutaan aloittaen sen määritelmästä ja ominaisuuksista intensiivisenä tutkimusstrategiana. Pohdittavana ovat mm. yhden ja useamman tapauksen tutkimisen erot ja yhtäläisyydet sekä tapaustutkimuksen suhde vertailevaan tutkimukseen. Tapaustutkimuksen toteutusvaiheet käydään läpi tutkimuksen suunnittelusta aineiston analyysiin. Tarkasteltaessa keinoja arvioida tapaustutkimuksen luotettavuutta ja tulosten yleistettävyyttä kiinnitetään erityinen huomio siihen, kuinka pitäydytään tapaustutkimukselle soveliaissa yleistyksissä. Tapaustutkimusstrategian esittelyn jälkeen tarkastellaan sen käyttöä suomalaisessa metsäntutkimuksessa. Vaikka tapaustutkimusta on käytetty myös metsätieteissä, sen perustaa on metsätieteellisissä tutkimuksissa harvoin selostettu. Johtopäätöksissä esitellään hyvän tapaustutkimuksen tunnuspiirteitä ja pohditaan sekä käytännöllisiä että tieteellisiä perusteluja strategian käytölle tietyissä tutkimustilanteissa.

  • Hellström, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Hyttinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6371, Tieteen tori
Pentti Hyttinen, Eeva Hellström. (1997). Päättäjien metsäakatemia – uusi kanava metsäpolitiikan vuoropuheluun|129-134. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli 6371. https://doi.org/10.14214/ma.6371
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
  • Hyttinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Hellström, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6507, Tutkimusseloste
Eeva Hellström. Konfliktikulttuurit – metsiin liittyvien ympäristökiistojen kansainvälinen vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli 6507. https://doi.org/10.14214/ma.6507
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Hellström, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Pystymmekö hyödyntämään puuvaramme?

artikkeli 6738, Tieteen tori|Pystymmekö hyödyntämään puuvaramme?
Eeva Hellström. (1996). Ohjaavatko konfliktit metsäpolitiikkaa?|438-443. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1996 numero 4 artikkeli 6738. https://doi.org/10.14214/ma.6738
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Hellström, Sähköposti: eeva.hellstrom@smy.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit