Artikkelit kirjoittajalta Eeva Karjalainen

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6665, Tutkimusartikkeli
Eeva Karjalainen. Avohakkuumaiseman visuaalinen laatu|211-232. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 3 artikkeli 6665. https://doi.org/10.14214/ma.6665
Original keywords: avohakkuu; maisema; maisemallinen laatu; kauneuden arviointi
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä avohakkuumaiseman ominaisuudet vaikuttavat hakkuun visuaaliseen laatuun. Lisäksi tutkittiin, millaisia mielikuvia hakkuuaukot herättävät ja miten ihmisen tausta vaikuttaa hakkuun kokemiseen. Tutkimusaineistona käytettiin pääkaupunkiseudun asukkaiden, luonnonsuojelijoiden ja metsäammattilaisten arvioita avohakkuita esittävistä valokuvista. Pienialaiset hakkuut, joilla oli runsaasti aluskasvillisuutta ja joille oli jätetty joitakin puita, koettiin kauneimmiksi. Hakkuuaukkoja rumensivat aukon suuri koko, maanmuokkaus sekä hakkuutähteet. Metsäammattilaisia häiritsi hoitamaton vaikutelma, kuten lehtipensaat ja heinikko. He myös suhtautuivat näkyviin metsänhoitotoimenpiteisiin, kuten maanmuokkaukseen ja hakkuutähteisiin, myönteisemmin kuin muut ryhmät. Hakkuuaukkoja pidettiin sekä kauniina että rumina riippuen niiden toteutuksesta sekä hakkuusta kuluneesta ajasta. Vastaajat arvioivat avohakkuita rationaalisten ja esteettisten seikkojen lisäksi myös emotionaalisesti.

  • Karjalainen, Sähköposti: eeva.karjalainen@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

artikkeli 6484, Tieteen tori
Eeva Karjalainen, Minna Komulainen. (1997). Uudistusalojen vaikutus kaukomaisemaan – tapaustutkimus Kainuussa|423-428. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 3 artikkeli 6484. https://doi.org/10.14214/ma.6484
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
  • Karjalainen, Sähköposti: eeva.karjalainen@metla.fi (sähköposti)
  • Komulainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Luontomatkailu

artikkeli 6447, Tieteen tori|Luontomatkailu
Eeva Karjalainen. Luontomatkailuyrittäjyyden mahdollisuudet ja kehittäminen Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli 6447. https://doi.org/10.14214/ma.6447
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Karjalainen, Sähköposti: eeva.karjalainen@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit