Artikkelit kirjoittajalta Juha Lappi

Tiedonanto

artikkeli 10185, Tiedonanto
Juha Lappi. (2019). Metsätalouden tuottoprosentti ja nykyarvolaskennan korko ovat vertailukelvottomia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 artikkeli 10185. https://doi.org/10.14214/ma.10185
Original keywords: korko, tuottoprosentti, kiertoaika, normaalimetsä, LULUCF, paljaan maan arvo, arvokasvu
Tiivistelmä | Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

LULUCF vertailutasolaskemat tehtiin Mela-ohjelmistolla maksimoimalla 3,5 %:n nykyarvoa. Valittu korkokanta on Luonnonvarakeskuksen julkaisemien tuottoprosenttien keskiarvo. Osoitan normaalimetsälaskelmien ja teoreettisten tarkastelujen avulla, että metsätalouden tuottoprosentti ja nykyarvolaskennan korkoprosentti ovat kuitenkin vertailukelvottomia. Tuottoprosentin laskennassa metsien arvona käytetään hakkuuarvoa, joka ei ota huomioon paljaan maan arvoa eikä sitä, että kasvatettavan puuston arvo on suurempi metsässä kuin hakattuna. Hakkuuarvo on aliarvio metsien nykyarvoteorian mukaiselle arvolle paitsi silloin, kun paljaan maan arvo on kovin negatii­vinen. Siten tuottoprosentti on pienempi tai yhtä suuri kuin kiertoaikojen määrittelyyn käytetty korkoprosentti ainoastaan kovin huonoilla kasvupaikoilla, korkeilla koroilla ja korkeilla uudistamiskustannuksilla. Kirjoituksessa esitetään myös, että Metsähallituksen tuottoprosentti riippuu niin suoraviivaisesti metsien pääoma-arvon laskennassa käytetystä korosta, että tuottoprosentti on epäinformatiivinen.

 • Lappi, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, Joensuu Sähköposti: juha.lappi.sjk@gmail.com (sähköposti)

Tieteen tori

artikkeli 5967, Tieteen tori
Juha Lappi. (2016). Suurin kestävä hakkuutaso. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli 5967. https://doi.org/10.14214/ma.5967
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6280, Tieteen tori
Juha Lappi. Kiertoajasta ja metsätalouden suunnittelusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 4 artikkeli 6280. https://doi.org/10.14214/ma.6280
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6724, Tieteen tori
Juha Lappi. Kestävä metsätalous: metsälödynamiikan hallintaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 1 artikkeli 6724. https://doi.org/10.14214/ma.6724
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6373, Tieteen tori
Juha Lappi. (1997). Metsien kasvu ja kestävät hakkuut|138-145. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 1 artikkeli 6373. https://doi.org/10.14214/ma.6373
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)

Tutkimusseloste

artikkeli 5975, Tutkimusseloste
Juha Lappi, Jaana Luoranen. (2016). Miten syöntipaine vaikuttaa tukkimiehentäin aiheuttamiin vaurioihin: kaksiulotteiseen yleistettyyn lineaariseen sekamalliin perustuva analyysi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli 5975. https://doi.org/10.14214/ma.5975
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lappi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Luoranen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5878, Tutkimusseloste
Juha Lappi. Tasaisia pituus/ikä-käyriä runkoanalyysista lineaarisen ohjelmoinnin avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli 5878. https://doi.org/10.14214/ma.5878
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5875, Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Juha Lappi, Gang Zhang, Heikki Smolander. Kesällä istutettujen hybridihaavan kloonitaimien maastomenestyminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 2 artikkeli 5875. https://doi.org/10.14214/ma.5875
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Luoranen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Lappi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Zhang, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Smolander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Puheenvuoro

artikkeli 6318, Puheenvuoro
Juha Lappi. Inventointimenetelmien kustannustehokkuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli 6318. https://doi.org/10.14214/ma.6318
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5827, Puheenvuoro
Juha Lappi. Metsien suojelu, metsätaseet ja hakkuumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5827. https://doi.org/10.14214/ma.5827
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6023, Puheenvuoro
Juha Lappi. Metsien hyödyt: vastauksia vastauksiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 2 artikkeli 6023. https://doi.org/10.14214/ma.6023
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit