Viimeisin julkaistu artikkeli: 29.12.2022, id 10774 ja
pääkirjoitus id 10797

Artikkelit kirjoittajalta Aarne Hovi

Katsaus

artikkeli 10323, Katsaus
Miina Rautiainen, Nea Kuusinen, Aarne Hovi, Titta Majasalmi. (2020). Boreaalisten metsien albedosta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 artikkeli 10323. https://doi.org/10.14214/ma.10323
English title: Boreaalisten metsien albedosta.
Original keywords: havumetsä; satelliitti; albedotuote; heijastusmalli; ilmasto
English keywords: heijastavuus
Tiivistelmä | Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Metsien albedon vaihtelun selvittäminen antaa tietoa energiavirroista maan ja ilmakehän välillä sekä tarkennettuja lähtötietoja ilmastomallinnukseen. Siihen, pitäisikö albedon vaihtelu erityyppisten metsien välillä ottaa huomioon ilmastopolitiikassa tai metsänhoidon päätöksenteossa, ei pystytä vastaamaan ennen kuin kaikki metsien ilmastoon vaikuttavat tekijät on arvioitu samanaikaisesti. Boreaalisten metsien albedolla on omat erityispiirteensä verrattuna muiden kasvillisuusvyöhykkeiden albedoon; metsiemme albedo vaihtelee muun muassa lumitilanteen, puulajikoostumuksen, metsän rakenteen sekä aluskasvillisuuden mukaan. Tässä katsausartikkelissa kerromme mikä albedo on, miksi siitä ollaan kiinnostuneita, miten metsän albedoa on mahdollista arvioida ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Tarkastelumme painottuu suomalaisiin metsiin. Lisäksi tarkastelemme Suomen metsien albedon kehitystä viime vuosikymmenten aikana ja pohdimme mitä seikkoja boreaalisten metsien albedosta ei vielä ymmärretä.

 • Rautiainen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo; Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-6568-3258 Sähköposti: miina.a.rautiainen@aalto.fi (sähköposti)
 • Kuusinen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo Sähköposti: nea.kuusinen@aalto.fi
 • Hovi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-4384-5279 Sähköposti: aarne.hovi@aalto.fi
 • Majasalmi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-0770-0136 Sähköposti: titta.majasalmi@aalto.fi

Tutkimusseloste

artikkeli 10742, Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Jussi Juola, Miina Rautiainen. (2022). Kuusen neulasten spektrien maantieteellinen vaihtelu on pientä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli 10742. https://doi.org/10.14214/ma.10742
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
artikkeli 10656, Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Daniel Schraik, Miina Rautiainen. (2021). Maastolaserkeilaimen intensiteettiarvot tarkentavat metsän latvuston rakennepiirteiden arviointia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli 10656. https://doi.org/10.14214/ma.10656
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hovi, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo Sähköposti: aarne.hovi@aalto.fi (sähköposti)
 • Schraik, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo Sähköposti: daniel.schraik@aalto.fi
 • Rautiainen, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo;  Aalto-yliopisto, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Espoo Sähköposti: miina.a.rautiainen@aalto.fi
artikkeli 7819, Tutkimusseloste
Aarne Hovi, Pekka Raitio, Miina Rautiainen. (2017). Uusi spektrikirjasto boreaalisista puulajeista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 artikkeli 7819. https://doi.org/10.14214/ma.7819
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hovi, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo Sähköposti: aarne.hovi@aalto.fi (sähköposti)
 • Raitio, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo Sähköposti: pekka.raitio@aalto.fi
 • Rautiainen, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Espoo; Aalto-yliopisto, Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Espoo Sähköposti: miina.a.rautiainen@aalto.fi

Puheenvuoro

artikkeli 10734, Puheenvuoro
Miina Rautiainen, Aarne Hovi, Nea Kuusinen, Jussi Juola, Petri Forsström, Sini-Selina Salko, Daniel Schraik, Iuliia Burdun. (2022). Avoimia spektrikirjastoja Suomen metsistä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli 10734. https://doi.org/10.14214/ma.10734
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Rautiainen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-6568-3258 Sähköposti: miina.a.rautiainen@aalto.fi (sähköposti)
 • Hovi, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-4384-5279 Sähköposti: aarne.hovi@aalto.fi
 • Kuusinen, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo Sähköposti: nea.kuusinen@aalto.fi
 • Juola, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-6050-7247 Sähköposti: jussi.juola@aalto.fi
 • Forsström, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-2357-2517 Sähköposti: petri.forsstrom@aalto.fi
 • Salko, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo Sähköposti: sini-selina.salko@aalto.fi
 • Schraik, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoos ORCID https://orcid.org/0000-0002-7794-3918 Sähköposti: daniel.schraik@aalto.fi
 • Burdun, Rakennetun ympäristön laitos, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Espoo ORCID https://orcid.org/0000-0002-1436-2550 Sähköposti: iuliia.burdun@aalto.fi

Tieteen tori

Yksityiskohtainen metsävaratieto

artikkeli 5886, Tieteen tori|Yksityiskohtainen metsävaratieto
Aarne Hovi, Ilkka Korpela. (2014). Aaltomuoto – avain laserkeilainhavaintojen syvällisempään ymmärrykseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli 5886. https://doi.org/10.14214/ma.5886
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hovi, Sähköposti: aarne.hovi@helsinki.fi (sähköposti)
 • Korpela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit