Artikkelit kirjoittajalta Eeva Terhonen

Tieteen tori

Uudet metsätuhoriskit muuttuvassa ilmastossa

artikkeli 10724, Tieteen tori|Uudet metsätuhoriskit muuttuvassa ilmastossa
Eeva Terhonen. (2022). Sienten ja niiden isäntäpuiden vuorovaikutussuhteet voivat ajautua epätasapainoon ympäristön muuttuessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli 10724. https://doi.org/10.14214/ma.10724
Tiivistelmä | Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Ilmastonmuutos, etenkin lisääntynyt kuivuus, on uhka metsien terveydelle. Osin uhka johtuu puiden sienikumppaneiden muuttuneesta käyttäytymisestä, sillä kuivuudesta johtuva isäntäpuun stressi voi suosia sienikumppaneita. Metsätuhojen on ennustettu lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä. Vuonna 2018 Eurooppa kärsi kovasta kuivuudesta, jonka seurauksena metsätuhot lisääntyivät. Metsätaloudelle eniten tuhoa aiheuttavat sienet, juurikäävät, hyötyvät ilmaston muutoksesta suuresti. Roudan puute lisää talviaikaisia hakkuuvaurioita, lämpimät syksyt pidentävät itiöiden tuotantoaikaa sekä rihmaston kasvulle sopivaa ajankohtaa, ja isäntäpuiden puolustus heikkenee kuivuusstressissä. Kuivuus siis muuttaa sieni-isäntäpuu vuorovaikutussuhteita ennalta-arvaamattomasti. Tulevaisuudessa suurimmat tuhoriskit saattavat kuitenkin johtua sienistä, jotka tavallisesti eivät aiheuta näkyviä oireita isäntäkasvissaan, mutta jotka hyötyvät ilmaston muutoksesta isäntäpuun kustannuksella. Vedenpuute tekee puut helposti alttiiksi näille opportunistisille taudinaiheuttajille. Mänty mielletään kuivuutta kestäväksi puulajiksi. Pitkät kuivuusjaksot Keski-Euroopassa ovat kuitenkin vaurioittaneet mäntyjä sieni-isäntä vuorovaikutuksen ajauduttua epätasapainoon ympäristötekijöiden muuttuessa. Kesä 2021 oli Suomessakin ennätyksellisen kuuma ja kuiva ja useissa kohteissa raportoitiinkin mäntyjen kuolleen nopeasti.

  • Terhonen, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat, Helsinki Sähköposti: eeva.terhonen@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusseloste

artikkeli 10519, Tutkimusseloste
Eeva Terhonen. (2021). Etelänversosurma (Sphaeropsis sapinea) – uusi uhka männyille Suomessa? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli 10519. https://doi.org/10.14214/ma.10519
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Terhonen, Göttingenin yliopisto, Saksa Sähköposti: terhonen@uni-goettingen.de (sähköposti)
artikkeli 6566, Tutkimusseloste
Eeva Terhonen, Risto Kasanen. (2011). Leveysasteen, vuodenajan ja neulasen iän vaikutus männyn neulasten sienilajistoon Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 3 artikkeli 6566. https://doi.org/10.14214/ma.6566
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
  • Terhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
  • Kasanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit