Artikkelit kirjoittajalta Ritva Toivonen

Tutkimusartikkeli

artikkeli 5666, Tutkimusartikkeli
Anne Toppinen, Ritva Toivonen, Tapio Tilli. Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli 5666. https://doi.org/10.14214/ma.5666
Original keywords: yhden hinnan laki; raakapuu; ulkomaankauppa; hintadiskriminaatio
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Raakapuun tuontihintojen määräytymistä ei ole Suomessa mallitettu ekonometrisesti, vaikka tuonnin merkityksen kasvaessa yhteydet kotimaan kantohintakehitykseen ja markkinoiden toimintaan ovat puumarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta kiinnostavat. Tässä tutkimuksessa kuvataan eri tuojamaiden hintavaihteluita havu- ja lehtipuun tuonnissa Suomeen. Lisäksi tutkitaan ns. yhden hinnan lain avulla poikkeaako tuontipuun hintakehitys tärkeimpien tuojamaiden eli Venäjän, Ruotsin, Saksan ja Baltian maiden välillä. Tulokset osoittavat ettei tuontipuun hinta eri alkuperämaista ole täysin noudattanut yhden hinnan lakia koko jaksolla 1980–2001 tarkasteltuna, mutta vuosina 1992–2001 puun tuontihintojen vaihtelu eri tuojamaiden välillä on ollut aiempaa yhdenmukaisempaa.

 • Toppinen, Sähköposti: anne.toppinen@metla.fi (sähköposti)
 • Toivonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tilli, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6054, Tutkimusartikkeli
Tapio Tilli, Ritva Toivonen, Anne Toppinen. Puun hintavaihteluiden alueellinen yhtenevyys Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6054. https://doi.org/10.14214/ma.6054
Original keywords: puutavaralajit; kantohinnat; aluemarkkinat; yhteisintegroituvuusanalyysi
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa tarkastellaan puun hintavaihtelujen yhtenevyyttä viiden metsäkeskuksen alueella soveltaen niin sanottua yhden hinnan lakia ja Johansenin yhteisintegroituvuusanalyysia. Tarkoituksena on selvittää, muodostavatko tarkastellut alueet yhtenäisen markkina-alueen vai ovatko alueet eriytyneet alueellisiksi osamarkkinoiksi. Tulokset kertovat siitä, toimivatko Suomen puumarkkinat talousteoreettisessa mielessä tehokkaasti. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mänty- ja kuusitukin hinnat ovat yhtenevät tarkasteltujen metsäkeskusten välillä, kun taas mänty- ja kuusikuidun hintavaihtelu oli jonkin verran erilaista eri alueilla. Tutkimukseen valituista metsäkeskuksista selvimmin muiden alueiden hintoihin vaikuttivat Etelä-Savo ja Lounais-Suomi.

 • Tilli, Sähköposti: tapio.tilli@ptt.fi (sähköposti)
 • Toivonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Toppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6562, Tieteen tori
Ritva Toivonen. (2011). Puutuotteiden laatua voidaan kehittää monen ulottuvuuden kautta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 3 artikkeli 6562. https://doi.org/10.14214/ma.6562
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Toivonen, Sähköposti: ritva.toivonen@dnainternet.net (sähköposti)
artikkeli 6411, Tieteen tori
Riitta Hänninen, Jari Viitanen, Ritva Toivonen, Erno Järvinen. (2007). Metsäsektorin suhdanne-ennusteet ja niiden hyödyntäminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 3 artikkeli 6411. https://doi.org/10.14214/ma.6411
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hänninen, Sähköposti: riitta.hanninen@metla.fi (sähköposti)
 • Viitanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Toivonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Järvinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6056, Tieteen tori
Ritva Toivonen, Tapio Tilli, Anne Toppinen. Tuontipuun vaikutus kotimaan puumarkkinoihin lisääntymässä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3 artikkeli 6056. https://doi.org/10.14214/ma.6056
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Toivonen, Sähköposti: tapio.tilli@ptt.fi (sähköposti)
 • Tilli, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Toppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6237, Tieteen tori
Ritva Toivonen, Anne Toppinen. (1997). Alueelliset hintavaihtelut lisääntyneet Suomen puumarkkinoilla – taustalla puukauppasopimusten muutokset?|514-517. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 4 artikkeli 6237. https://doi.org/10.14214/ma.6237
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Toivonen, Sähköposti: ritva.toivonen@ptt.fi (sähköposti)
 • Toppinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Puheenvuoro

artikkeli 6052, Puheenvuoro
Matti Palo, Ritva Toivonen. Miksi ei puutavarapörssiä?|94-95. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1994 numero 1 artikkeli 6052. https://doi.org/10.14214/ma.6052
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Palo, Sähköposti: matti.palo@metla.fi (sähköposti)
 • Toivonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit